naar de Voorpagina

Joeperoog

Bijvoeglijk naamwoord
Milawant et moeawant

Vooraf

Milawanti (bijvoeglijke naamwoorden) en moeawanti (afgeleide bijvoeglijke naamwoorden) zijn in het Plattegonisch zo nauw verwant, dat ze in éénzelfde hoofdstuk behandeld worden.

Een milawant zegt namelijk iets over een zelfstandig naamwoord, op dezelfde manier als een moeawant iets over een werkwoord zegt.

Een milawant geeft antwoord op de vraag: mila - wat voor:

mila dai? los gan dai - wat voor berg? een hoge berg.

Een moeawant geeft antwoord op de vraag: moea - hoe:

moea ta gale? ta gale gan - hoe zingt zij? zij zingt hoog.

In andere talen wordt een woord als gan uit ta gale gan tot de bijwoorden gerekend; het Plattegonisch doet dat dus niet.
Bijwoorden in engere zin noemt het Plattegonisch dawanti en worden aldaar behandeld. Het verschil tussen milawanti en moeawanti is immers kleiner dan tussen moeawanti en dawanti.

naar boven
eaudi

Plaats in de zin

Een milawant staat voor het zelfstandig naamwoord waarop het betrekking heeft.
Het wordt niet verbogen.

los vanach velateen oud  volk
los vanach basaeen oude tafel

Een moeawant wordt evenmin verbogen.

te haho bemthij lachte vals
mai betto loque lauwe moesten zacht praten

naar boven
eaudi

Vergrotende trap

De uitgang voor de vergrotende trap is -us.

bem, bemus slagoed, beter dan
dada, dadausdichterbij
lariko, larikousbreder
lau, lauuszachter
zja, zjausnatter

Woorden die eindigen op een onbeklemtoonde -e verliezen die -e:

mikne, miknusvriendelijker
koesne, koesnusrustiger

Woorden die eindigen op -oe krijgen -xus.

voroemoe, voroemoexuszichtbaarder

naar boven
eaudi

Overtreffende trap

De uitgang voor de overtreffende trap is -moes.

bemmoesbest
dadamoesdichtstbij
larikomoesbreedst
laumoeszachtst
zjamoesnatst
miknemoesvriendelijkst
koesnemoesrustigst
voroemoemoesmeest zichtbaar
 
les maanmoes ganmoesde/het allerhoogste
les maanmoes monomoesde/het allereerste

naar boven
eaudi

Andere vergelijkingen

erdius jerm sla   minder warm dan
tat jerm sla   zo warm als
wiel jerm   te warm
tat jerm sla alba   zo warm mogelijk

Opmerkingen

  1. ats koef, ats zor   iets droogs, iets moeilijks
  2. Naast maanus meer en maanmoes meest worden soms nog de vormen manus en manmoes aangetroffen.

naar boven
eaudi