naar de Voorpagina

Joeperoog

Er en Plattegonisch
Er et plattegoone

Hoe verhoudt zich dat Nederlandse woordje er tot het Plattegonisch?

er = hier, daar → nis, nas

Ma hemme i Anod; ma nas hemme shoon lengal.Ik woon in Anod; ik woon er al lang.
Moea lin tok pove quesse cadnas? Lin beit fuso nas.Hoe kun jij dat nou zeggen? Je bent er nog nooit geweest.
Ma ef bat fus nis, triz!Ik ben er effe niet, hoor!

er als (on)persoonlijk voornaamwoord met voorzetsel → cad of niets

Te delarno e cad.Hij heeft ervoor geleerd.
Mai bats quesse rivo cad.We zeggen er niets over.
Ma bat mokke jano de cad.Ik lig er niet wakker van.
Lusa doe tok! Matta fus griffu icad?Lees nou eens! Wat staat er op?
Los kodokum! Et schott fus i!
Los kodokum! Et schott fus i cad!
Een thermosfles! En er zit koffie in!
Duo stii tam kronis neices.Twee paden met groen ertussen.
Ma bette bem oepse da cad!Ik moet er goed bij opletten!
Sammek ari ito hasta de cad.Sommige mensen werden er ziek van.
Ma on rufe cad / Ma on rufe e cad.Ik zal eraan denken.

er met telwoord → cad

Ti voro bini de cad.Ze hebben er duizenden van gezien.
Ma trausedo trio de cad.Ik heb er drie op.
Ma trausedo trio.Ik heb er drie op.

er als voorlopig onderwerp → (niets)

Los pam vrie da les wessanar.Er komt een man bij de dokter.
Fani joje ischak.Er spelen kinderen op straat.
Fuso male los ahob prientso…Er was eens een mooie prins…
Bat joest fus.Er is geen kaas.
Matta zakoje?Wat gebeurt er?
Fus ari di…Er zijn er die…

er als onderwerp van een passieve zin → (niets)

Ito maan songu i lesnas joel.Er werd veel gezoend op dat feest.
It kopottu. / Atar kopotte.Er wordt geklopt.
Batar vrio.Er is niemand gekomen.
Shoon pindaparr fus rivotteru e pava et CO2.Er is al 1/5 omgezet in water en CO2.

…of een konstruktie met oe 'men':

Oe songo maan i lesnas joel.Er werd veel gezoend op dat feest.
Oe quesse ke ari ito hasta de cad.Er wordt gezegd dat mensen er ziek van werden.

er in vaste uitdrukkingen

Cad edoare akro!Het ziet er prachtig uit!
Cad simile ke cad zakoje zimnis.Het lijkt erop dat het nu gebeurt.

naar boven
eaudi