naar de Voorpagina

Joeperoog

Er en Plattegonisch
Er et plattegonne

Hoe verhoudt zich dat Nederlandse woordje er tot het Plattegonisch?

er = hier, daar → nis, nas

Ma hemme i Anod; ma nas hemme soon lengal.Ik woon in Anod; ik woon er al lang.
Moea lin tok pove quesse katnas? Lin beit fuso nas.Hoe kun jij dat nou zeggen? Je bent er nog nooit geweest.
Ma ef bat fus nis, triz!Ik ben er effe niet, hoor!

er als (on)persoonlijk voornaamwoord met voorzetsel → kat of niets

Te delarno e kat.Hij heeft ervoor geleerd.
Mai bats quesse rivo kat.We zeggen er niets over.
Ma bat mokke jano de kat.Ik lig er niet wakker van.
Lusa doe tok! Matta fus griffu i kat?Lees nou eens! Wat staat er op?
Los kodokum! Et schott fus i!
Los kodokum! Et schott fus i kat!
Een thermosfles! En er zit koffie in!
Duo stii tam kronis neisches.Twee paden met groen ertussen.
Ma bette bem oepse da kat.Ik moet er goed bij opletten.
Sammek ari ito hasta de kat.Sommige mensen werden er ziek van.
Ma on rufe kat / Ma on rufe e kat.Ik zal eraan denken.

er met telwoord → kat of niets

Ti voro bini de kat.Ze hebben er duizenden van gezien.
Ma trausedo trio de kat.Ik heb er drie op.
Ma trausedo trio.Ik heb er drie op.

er als voorlopig onderwerp → (niets)

Los pam vrie da les wessanar.Er komt een man bij de dokter.
Fani joje ischak.Er spelen kinderen op straat.
Fuso male los ahop priintso…Er was eens een mooie prins…
Bat joest fus.Er is geen kaas.
Matta zakoje?Wat gebeurt er?
Fus ari di…Er zijn er die…

er als onderwerp van een passieve zin → (niets)

Ito maan songu i lesnas joel.Er werd veel gezoend op dat feest.
It kopottu. / Atar kopotte.Er wordt geklopt.
Batar vrio.Er is niemand gekomen.
Soon pindaparr fus rivotteru e pava et CO2.Er is al 1/5 omgezet in water en CO2.

…of een konstruktie met oe 'men':

Oe songo maan i lesnas joel.Er werd veel gezoend op dat feest.
Oe quesse ke ari ito hasta de kat.Er wordt gezegd dat mensen er ziek van werden.

er in vaste uitdrukkingen

Kat edoare akro!Het ziet er prachtig uit!
Kat simile ke kat zakoje zimnis.Het lijkt erop dat het nu gebeurt.

naar boven
e audi