naar de Voorpagina

Joeperoog

Inleiding

Het Plattegonisch is de taal die wordt gesproken in Plattegonië, waar het eiland Joeperoog deel van uitmaakt. Ook in Cannotmoore in Alfanië, aan de overkant van het Borregat, wordt Plattegonisch gesproken, dat echter wat afwijkt van het midden-Plattegonisch. Dat geldt ook voor het Plattegonisch op Anod, een eiland dat ver, ver westwaarts in zee gelegen is.

Eimauzest

Les plattegonne fus les loq di it loqu i Plattegon, de di Joepen Oo fus parr.
Ossi i Cannotmoore i Alfanie, di fus irivotala dwes Borretroe, oe loque plattegonne; lesnis ap mumme otters sla les sichir-plattegonne. Katnas ossi golde e les plattegonne i Anod, di fus los oo veer for itua ischas.

Ondanks het feit dat het Plattegonisch dus over een uitgestrekt gebied wordt gesproken, hebben de Plattegoniërs geen behoefte aan een pakket van spellingsregels. Ieder is oud en wijs genoeg om zo te schrijven dat de ander je begrijpt, ook al kom je uit een heel ander deel van het land.
De Plattegoniërs zien immers het geworstel van de Nederlanders met hun groene en witte boekjes. Ze hebben daarom besloten om zich met belangrijkere zaken bezig te houden dan met c's en k's.

Ajam oe loque plattegonne rivo los gak terparr, les plattegonari bat brechole los pakoeng de ponkelebastaui. Stradar fus sifoes vanach et sakeli e griffet tat ke les otter prande oes, schull sla oe vrie de los tote otter terparr.
Les plattegonari mim vore les palist de les ennelari tam tin kronis et bles bochili. Ti gin kat toemoso e fuset mian tam boelangnus zachi sla cai et kapi.

Het Plattegonisch dat Joep hier beschrijft is dan ook geen standaard-Plattegonisch. Het is in grote lijnen het Plattegonisch zoals het wordt gesproken rond Joeperoog en Joeperzand. De lezer zal in deze Beschrijving geregeld meerdere varianten van woorden, uitspraak of grammatika aantreffen.

Les plattegonne Joep di fongriffe nis danok bat fus soroes-plattegonne. Kat fus sarki les plattegonne tatsla kat it loqu fon Joepen Oo et Joepen Zella. Lin Legrai on dukus vorte i lesnis Fongriffest maanusne vasajmotoi de wanti, uuteloq or kramære.

Oeps! Grammatika! Gevaarlijk woord. Schoolboeken en rijtjes!
Nee lezer, ‘grammatika’ betekent eigenlijk niets anders dan be- of omschrijving van de taal, van een verschijnsel, namelijk het verschijnsel Plattegonisch, en absoluut niet als wetboek. En mocht in deze Beschrijving per ongeluk het woord regel vallen, dan betekent dit regel in de zin van gewoonte: ‘die of deze regelmaat, wetmatigheid wordt hier aangetroffen’.

Kamm! Kramære! Kolderne want. Vangbochi et raili!
Bat lin legrai, ‘kramære’ neati tokorope bats otters sla fongriffest de los loq, de los zaroezipest, dimel les zaroezipest di legomale plattegonne, et suursuur bat sla bastaukaboch. Et schull sla i lesnis Fongriffest tok pragemen les want bastau it tosaku, zem Joep edonge ‘bastau’ i tokoropest de prasarbastau or jarkist: ‘lesnis or lesnas stelloek i les urts dwos loq it vortu nis.’

Wie deze schone gedachte in het achterhoofd houdt, zal zich op zijn reis door het Plattegonisch en Plattegonië verwonderen.
Veel genoegen!

Tæ di tenere lesnis ahop raft imoentaujespont, on wiare itres poe les plattegonne et Plattegon.
Maan fradole!

Joep

Joep

naar boven
e audi