naar de Voorpagina

Joeperoog


Les torno Babelen

Genesis 11, 1 - 9
1   Les tote ter fuso de mono loq et les ari tosako lesflasne wanti.1   De hele aarde was van één taal en de mensen gebruikten dezelfde woorden.
2   Et zakojo, sla ti tresso etua, ke ti vorto los patitost i Sinear et po hemme nas.2   En het geschiedde, toen zij oostwaarts trokken, dat zij een vlakte vonden in Sinear en daar gingen wonen.
3   Ti quesso eflisi: ‘Vria, racha mai tadeli et kaba mai tis i fiir.’ Ti tosako tadeli sla urtssaki, tam asfales sla stepscholo.3   Zij zeiden tegen elkaar: ‘Kom, laten wij tegels maken en deze bakken in vuur.’ Zij gebruikten tegels als bouwstenen, met asfalt als mortel.
4   Din ti quesso: ‘Vria, urtsa mai e nit los baile et los torno, de di les pits eikailo; zimnas mai racha e nit los konu name, eschke mai bat ita schtriu rivoter.’4   Nu zeiden zij: ‘Kom, laten wij ons een stad bouwen en een toren, waarvan de top tot in de hemel reikt; dan zullen wij ons een bekende naam maken, opdat wij niet over de aarde verspreid worden.’
5   Sla Moenimod nedevaldo e koeloeret les baile et les torno les ari di urtso,5   Toen de Heere afdaalde om de stad te aanschouwen en de toren die de mensen bouwden,
6   quot: ‘Zimnis ti fus mono velat et toti loque lesflasne loq. Kat ti di me, fus noere les sjon; snoenus bat mono de tin pjani on pove ite tschiësu.6   zei Hij: ‘Nu zijn zij één volk en allen spreken dezelfde taal. Dat wat zij doen, is slechts het begin; later zal niet één van hun plannen kunnen worden gestopt.
7   Nedevalda mai et tropa mai waluna ei tin loq, tatke les mono bat maanus prande kat les otter di quesse.’7   Laat ons nederdalen en verwarring brengen in hun taal, zodat de één niet meer verstaat wat de ander zegt.’
8   Et Moenimod troibo tis denas e tote loxomoki rivo tote ter, et les urts dwes baile tschiëso.8   En de Heere dreef hen vandaar in alle richtingen over de hele aarde, en de bouw van de stad werd beëindigd.
9   Gin kat oe name lesnas baile Babel, kase Moenimod nas tropo waluna ei loq de toe ari et schtrio tis rivo toe ter.9   Daarom noemt men die stad Babel, omdat de Heere daar verwarring in de taal van alle mensen heeft gebracht en hen verspreid heeft over de hele aarde.