naar de Voorpagina

Joeperoog

Klemtoon
Essark

Van oorsprong, toen het Plattegonisch nog Emmars heette, was het klemtoongebeuren moeilijk in regelmatigheden te vatten. Zelfs Joep kon het niet allemaal onthouden. Echter, toen het Emmars als Plattegonisch werd geadopteerd door het gloednieuwe land Plattegonië, werden de klemtoonregels sterk vereenvoudigd, en wel op zo'n manier dat het zoveel mogelijk strookte met oorspronkelijke karakter van het Emmars.

De klemtoon ligt vrijwel altijd op de eerste lettergreep van een woord.

erzokhandig
faroziheftig
wolisawilg
malentemalen
voroemoezichtbaar
pinkeleppetalloos, ontelbaar
temefiteverslappen

Enige uitzonderingen:

  • woorden met het verzamelingvormende voorvoegsel ka-:
    kadai, gebergte, kadix gebit, katum geld, kalarnest kursus, kakost gebeente, kamest gedoe, kasak gesteente, ka-amzer, klimaat, kakris oorlog, katenk spul, kawant tekst, karabetisuch uitrusting, kablikk (auto)verkeer, katal want, touwwerk, kabastau wet, kabainnest zuivel, enz.

Terzijde — Woorden als kanast afstand, kabar bakker, kabana bakkerij, katu bende, kanios buskruit, kase omdat, kami gum, kalamo kaal, kanoa kano, kazu kastanje, kaski ketting, kaboeri kraan, karrara marmer, kachaz schaterlach, kakarde stotteren, kamarini tapijt, kada! toe maar! , kala vis, kata volgens, kaliding wiel, kaliste winde (plant), kafe zwart, e.a. hebben de klemtoon gewoon op de eerste lettergreep, omdat ka hier geen voorvoegsel is.

  • de woorden pera misschien en tokro jawel

Opmerking: merk op hoe de klemtoon in het Nederlands wel, maar in het Plattegonisch niet verspringt:

malentemalen malentanamaalderij
frepolekeopvallen frepolekianopvallend
zakonsikwetenschap zakonsiknewetenschappelijk
rytschinpolitiek rytschinarpolitikus
persetfantasie persetnefantastisch

Waar nodig wordt een eventueel afwijkende klemtoon aangegeven door een onderstreepte klinker.

naar boven
eaudi