naar de Voorpagina

Joeperoog

Leenwoorden
Rivoprisu wanti

Zoals vrijwel alle talen kent ook het Plattegonisch het verschijnsel leenwoorden.
Sommige woorden werden ongewijzigd opgenomen, zoals heti 'meteen' uit het Fins, andere woorden ondergingen een kleine verandering, zoals stai (< çay) 'thee' uit het Turks. Soms heeft een betekenisverschuiving plaatsgevonden, zoals Tsjechisch oblast 'provincie' > Plattegonisch 'terrein'.

Hier volgt een — niet volledige — lijst met afkomst en betekenis, gegroepeerd naar talen van herkomst.


Betuws

duk vaak

Bretons

aigann oceaan • amzer (het) weer • laboeradeg fabriek

Deens

gulbug spotvogel • nok nog • sti pad • tiim uur

Drents

snakke opscheppen, snoeven

Duits

ap maar • noere slechts • pakoeng verpakking • soon reeds • vor voor • zache zaak

Engels

drem droom • fump duim • jerk ruk • kase omdat • luf liefde • maan veel • niif mes • or of • otter ander • poem gedicht • thus dus • veer heel, zeer

Esperanto

fan kind • fande smelten • fikte verzinnen • fol blad • fono achtergrond • gortsch keel • ie ergens • katsch pap • koel mug • kone kennen • kreske groeien • pitsch k*t • proente lenen • roetscha rood

Esperanto / Frans / alg. Romaans

honte schamen • lana wol • loen maan

Fins

hake halen • harma grijs • heti meteen • joel (< juhla) feest • joen trein • joest kaas • kala vis • katto dak • kirje brief • mak zoet • maxe betalen • napoer (< naapuri) buur • naure (eig. 'lachen') glimlachen • piha erf • pinati spinazie • poehelin telefoon • pomo baas • vanach oud • varjo schaduw • voi boter • wessi wc

Frans

de van • djo god • er lucht • et en • frel klein, fijn • joj spel • ke dat; dan • mande vragen • ossi ook • pove kunnen • reste blijven • sente voelen • soel dronken • toe, tote al; geheel • troe gat • vole willen

Hebreeuws

aiin bron

Iers

baile stad • bainne melk • broeskar afval • garda politie • kom (< com, oud-iers?) dal • traa strand

Kampens

alloheur tot ziens, doei

Latijn

ak èn, plus • alnus els • anas eend • aurum goud • avenum haver • bellis madeliefje • daukis peen • dolor pijn • duo twee • ferr ijzer • kukumis komkommer • noex noot • oebi? waar? • pulvis poeder • quidam 'n zekere • rosa roos • rubus braam • trio drie

Nederlands

berk berk • dode doden • doene 't doen, werken, funktioneren • mos mos • nest nest, bed

Nieuwgrieks

chartes kaart • peina honger • zumari deeg

Noors

fuulke provincie

Nijmeegs

stikk steil

Oud-Grieks

faine schijnen • gum bloot • kata volgens • kuriakon kerk • oinos wijn • poimen herder

Oud-Indisch

patram vleugel

Pools

furts borstel

Portugees

bem goed

Spaans

kompre kopen • konjoege trouwen • skarola andijvie

Tsjechisch

oblast terrein

Turks

ajak voet • bin duizend • boeloet wolk • box (< boş) leeg • dai (< dağ) berg • defter schrift • demet bosje, bundel • dix (< diş) tand • el hand • elma appel • hafta week • hasta ziek • kardesa zus • koelak oor • kosche (< koşmak) hollen • oda kamer • portakal sinaasappel • saar (< sarı) geel • stai (< çay) thee • stanta (çanta) tas • toez zout • zor moeilijk

Volapük

sotimo soms

Welsh

bach tuin

IJslands

graspor mus • spoi wulp

Zweeds

scheu meer

naar boven
e audi