naar de Voorpagina

Joeperoog

Onbepaald voornaamwoord
Nofonpeexne want

Algemeen

De meest voorkomende onbepaalde voornaamwoorden zijn

ateen of ander(e)maanusnemeerdere, verscheidene
atariemandmononeenige, enkele
atsietsquidameen zeker(e)
butiets, wat, een beetjesammeksommige
batarniemandsifoesgenoeg, voldoende
batsnietsstradeelk(e), iedere(e)
erdiweinig(e)toe, toteal, alle
maan(i)veel/vele, menig(e)

Het

Het als onbepaald voornaamwoord verschijnt in het Plattegonisch òf als cad òf helemaal niet.
Of de zin is anders gebouwd.

Cad fus oloe. Fus oloe.Het is koud.
Oepsa! (Cad) fus telch nas.Pas op! Het is daar glad.
Cad fus / Fus shoon snoen.Het is al laat.
Cad topike / Topike rivo ats lokusne.Het gaat over iets grappigs.
Cad iduutsche / Iduutsche les vernest.Het gaat om de waarheid.
Fus jerm e lis?Heb je het warm? (lett.: Is het warm voor je)
Tiem fus son.Het is tien uur.

Opmerking: Het regent, het regende, het zal regenen enz. wordt in het Plattegonisch niet weergegeven door cad + werkwoord, maar alleen door rein, wat niet vervoegd wordt.

Sla rein, ti robalo ixi.Als het regende, werkten ze binnen.
Zimnas rein sjono.Toen begon het te regenen.
On rein veer.Het zal flink (gaan) regenen.

naar boven
eaudi

Je

Het Nederlandse onbepaalde je in de betekenis van men, we of zelfs ik, wordt in het Plattegonisch het best weergegeven met oe men. Van oe bestaan ook een bezittelijk voornaamwoord oen en de voorwerpsvorm oes.

« Zisch, zimnas oe doe posso pe e oen berrana aeh, otters ti beit vore oes. »"Nou ja, dan ga je maar weer naar je café hè, anders zien ze je nooit."

naar boven
eaudi