naar de Voorpagina

Joeperoog

Telwoord
Pinkelwant

Hoofdtelwoorden

1 mono
2 duo (informeel: dwo)
3 trio (informeel: tscho)
4 kwartet
5 pinda
6 laa
7 si
8 optan
9 onan
10 son

Snel tellen in de spreektaal: mon dwo tscho tet pin laa si op on son

11 son et mono   12 son et duo   13 son et trio   enz.

10 son
20 reduk
30 miduk
40 faduk
50 solduk
60 laaduk
70 siduk
80 tiduk
90 oettuk
100 blixem

21 reduk et mono   32 miduk et duo   68 laaduk et optan   enz.

100 blixem (of mono blixem)   200 duo blixemi   300 trio blixemi   enz.

234 duo blixemi et miduk et kwartet   346 trio blixemi et faduk et laa   enz.

1000 bin (of mono bin)   2000 duo bini   3000 trio bini   enz.

1234 bin et duo blixemi et miduk et kwartet   2015 duo bini et son et pinda   3900 trio bini et onan blixemi (niet: °midukonanblixem o.i.d.)

10.000son bini
100.000blixem bini
miljoenbinbin (of mono binbin)
2 miljoenduo binbini
miljardbonnebonne (of mono bonnebonne)
3 miljardtrio bonnebonni
0eros   (NB zero: cirkel)

Maten, tijden, gewichten en breuken staan altijd in het meervoud:

duo mometitwee meter
trio ooridrie jaar
tiduk kudekitachtig liter
trio blixemi ajakidriehonderd voet
pinda optanparri5/8
laaduk puunjonizestig pond1
1 In Plattegonië wordt de eenheid kilo niet gebruikt: 30 kg is dus ook 60 puunjoni.

Zo ook:

laa malizes keer, zes maal

naar boven
eaudi

Rangtelwoorden

-moes

1e monomoes, 2e duomoes, 3e triomoes, 65e laaduk et pindamoes enz.

Breuken

1/2dwonst / duoparr
1/3tschonst / trioparr
1/4kwonst / kwartetparr
1/5pindaparr
5/6pinda laaparri
enz.

naar boven
eaudi

Klok

Matta fus tiim?Hoe laat is het?
Tiim fus optan.Het is acht uur.
Tiim fus optan et pinda.Het is vijf over acht.
Tiim fus optan et kwiim /
Tiim fus optan et son et pinda.
Het is kwart over acht.
Tiim fus optan et dwon /
Tiim fus optan et miduk.
Het is half negen.
Tiim fus kwiim bo onan /
Tiim fus optan et faduk et pinda.
Het is kwart voor negen.
Tiim fus pinda bo onan /
Tiim fus optan et solduk et pinda.
Het is vijf voor negen.
I melka tiim?Hoe laat?
I tiim optan.Om acht uur.
I tiim optan et kwiim /
I tiim optan et son et pinda.
Om kwart over acht.
I tiim kwiim bo onan /
I tiim optan et faduk et pinda.
Om kwart voor negen.

naar boven
eaudi

Datum

reduk et kwartet gang24 januari
i son et duo slahasop 12 november

naar boven
eaudi

Rekenen

+ ak
- na
× mali
: parru de
= fus of tape

8 + 6 = 14optan ak laa fus son et kwartet
7 - 1 = 6si na mono tape laa
9 × 5 = 45onan mali pinda fus faduk et pinda
16 : 2 = 8son et laa parru de duo tape optan

naar boven
eaudi

Overig

♦ …-tal: -(e)st achter het telwoord:
monost eenheid, duost tweetal, kwartetest kwartet, viertal, enz.
i monomoes / monomoeses eerst, als eerste, ten eerste
i duomoes / duomoeses enz. ten tweede
i trio, i si, i son met z'n drieën, met z'n zevenen, met z'n tienen

naar boven
eaudi