naar de Voorpagina

Joeperoog

Telwoord
Pinkelwant

Hoofdtelwoorden

1 mono
2 duo/dwo
3 trio/tscho
4 kwartet
5 pinda
6 laa
7 si
8 optan
9 onan
10 son

11 sonmono   12 sondwo/sonduo   13 sontscho   enz.

10 son
20 reduk
30 miduk
40 faduk
50 solduk
60 laaduk
70 siduk
80 tiduk
90 oettuk
100 blixem

21 reduk-mono   32 miduk-duo   68 laaduk-optan   enz.

200 duoblixem   300 trioblixem/tschoblixem   enz.

234 duoblixem-miduk-kwartet   346 trioblixem-faduk-laa   enz.

1000 bin   2000 duobin   3000 triobin   enz.

1234 bin-duoblixem-miduk-kwartet   2015 duobin-sonpinda   3900 triobin-onanblixem (niet: °midukonanblixem o.i.d.)

10.000sonbin
100.000blixembin
miljoenbinbin
miljardbonnebonne
0eros   (NB zero: cirkel)

Maten, tijden, gewichten en breuken staan altijd in het meervoud:

duo mometitwee meter
trio/tscho ooridrie jaar
laaduk puunjonizestig pond
tiduk kudecitachtig liter
trioblixem ajakidriehonderd voet
pinda optanparri5/8

Snel tellen in de spreektaal: mon dwo tscho kwar pin laa si op on son

naar boven
eaudi

Rangtelwoorden

-moes

1e monomoes, 2e duomoes, 3e triomoes, enz.

Breuken

1/2dwonst / duoparr
1/3tschonst / trioparr
1/4kwonst / kwartetparr
1/5pindaparr
5/6pinda laaparri
enz.

naar boven
eaudi

Klok

Matta fus tiem?Hoe laat is het?
Tiem fus optan.Het is acht uur.
Tiem fus optan et pinda.Het is vijf over acht.
Tiem fus optan et kwiem /
Tiem fus optan et sonpinda.
Het is kwart over acht.
Tiem fus optan et dwon /
Tiem fus optan et miduk.
Het is half negen.
Tiem fus kwiem bo onan /
Tiem fus optan et faduk-pinda.
Het is kwart voor negen.
Tiem fus pinda bo onan /
Tiem fus optan et solduk-pinda.
Het is vijf voor negen.
I melka tiem?Hoe laat?
I tiem optan.Om acht uur.
I tiem optan et kwiem /
I tiem optan et sonpinda.
Om kwart over acht.
I tiem kwiem bo onan /
I tiem optan et faduk-pinda.
Om kwart voor negen.

naar boven
eaudi

Rekenen

+ ac
- na
x mali
: parru de
= fus of tape

8 + 6 = 14optan ac laa fus sonkwartet
7 - 1 = 6si na mono tape laa
9 x 5 = 45onan mali pinda fus faduk-pinda
16 : 2 = 8sonlaa parru de duo tape optan

naar boven
eaudi

Overig

♦ …-tal: -(e)st achter het telwoord:
monost eenheid, duost/dwost tweetal, triost/tschost drietal
imonomoes/monomoeses eerst, als eerste, ten eerste
iduomoes/idwomoes/duomoeses enz. ten tweede
itscho, isi, ison met z'n drieën, met z'n zevenen, met z'n tienen

naar boven
eaudi