naar de Voorpagina

Joeperoog

Woordenlijst Nederlands-Plattegonisch
Wantilak ennelne-plattegonne

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X IJ Y Z
Platt > Ned
  naar boven
  • De 'klemtoon wordt 'aangegeven door de « ' » voor de be'treffende 'lettergreep.
  • Waar de klemtoon op elk van beide lettergrepen kan vallen — afhankelijk van de intonatie en/of het zinsverband — wordt het klemtoonteken voor beide lettergrepen geplaatst, bijv. 'yes'nis vandaag.
  • De ij (van ijgenwijs) komt na de x. De y komt na de ij.

A

aa - ac - ad - af - ak - al - am - an - ap - ar - as - at - au - av - az

a alf
aaien 'lamme
aan (doel of richting) e • (plaats) i • aan boord i 'tomer • (bijw.) es de radio, de lamp is aan les 'eudar, les 'labra fus es
aanbellen e'onte
aanbieden nabi'dike
aandacht ten'toazorg 'groze
aandoen e'me
aandringen e'proesche
aangenaam 'barga
aanhankelijk son'dine
aanhebben (kleding) fon'euse
aankondigen bo'lamze
aankijken e'kike
aanmelden e'lamze, ei'lamze
aanmerken omen'tume
aanmoedigen eluva'lie
aannemen e'prise
aanplant 'eikip
aanraken e'tomme
aanrecht 'antuus, 'antys
aanstellen, zich 'zanstele
aanstoten 'porre
aantal 'pinkel
aantekenen la'iase • aantekening 'laias
aantikken e'hippe
aanval 'ikat • aanvallen i'kate
aanwezig da'fusne, da'fusian
aanwijzen e'jouze • aanwijzend voornaamwoord 'jouzewant
aap 'baxen
aardappel 'trelma
aarde ter
aardig 'ilka
aarzelen di'lime
accordéon abisor'bantes
ach ai
acht 'optan
achter 'moentau • er achter komen dau'pare • achtergrond 'fono • achterlaten moentai'spare • achtervoegsel 'moentaustepschest • achterwerk 'westend, q
adem 'udam • ademen u'dame
ader uu'preve, y'preve
adres 'dreitim
advies nart
af 'aveklaar kun
afdalen ave'brone
afgerond • (getal) gu'rousu • (vorm) 'gurogoniane
afgrond 'doach
afhangen • het hangt af van… kat it fon'peehu de… • het hangt ervan af kat it fon'peehu
afkeuren ave'jouze • aflossen deai'spare
afmelden ave'lamze
afmeting 'matest
Afrika 'Afer
afronden gu'rouse
afscheid dasp • afscheid nemen 'daspe
afspelen (muziek) 'swite • zich afspelen za'koje
afspraak 'aveloq • afspreken ave'loque
afstand 'kanast
afval 'broeskar
afwas pi'ata
afwezig no'nisne
afwisselen avewon'tose
afwijken va'saje
afwijzen ave'jouze
afijn zisch
akelig nark
al, reeds soon • allang 'soonsoon • ook al schull sla
al, alle toe, 'tote • allen toei, 'toti
al te wiil
alarm mo'lara • alarmeren mola'rale
alf alf
alfabet al'beca (spr.:[ albetsa ])
algemeen glu'ang
alkohol 'koehel
alleen toe'mono • slechts 'noere • echter ap
allereerste 'maanmoes 'monomoes • allerlaatste 'maanmoes 'snoenmoes • allerlei aitsch
alles toest, 'totest • van alles aitsch toest
Alpen 'Horni
als • indien sla • wanneer sla • (bij vergelijking) ek, sla • even rijk als tat risti ek/sla
alsof slai'or
alsjeblieft, alstublieft • (verzoek) ertsch • (ziehier) dra'nis
altaar 'ilter
altijd 'toe'zim, 'tote'zim
amen zo'wist
Amerikanië 'Amok • Amerikaan 'amokar • Amerikaans 'amokne
ander 'otter • anders 'otters • andersom otte'roma
andijvie ska'rola
angst holmst
antwoord 'soeloq, soe'loq, 'soequess, soe'quess • antwoorden soe'loque, soe'quesse
apart a'zunda
appel 'elma
applaudisseren el'patse • applaus 'elpats
april 'seuand
Ardennen Ardu'enna
arend o'rao
argeloos hel'karit
arm • behoeftig 'brecho • ledemaat men
asfalt as'fales • asfalteren asfa'lese
Atlantische Oceaan 'Atlinaigann
augustus 'oogstand
auto blikk • autobus 'piper
avond 'aptann
avontuur a'lazan
Azië 'Asoe
azijn bo'rekni

B

ba - be - bi - bl - bo - br - bu - bij

b bet
baard 'bibis
baas pom
bad vez
bah! jich!
bakkebaard 'jemekbibis
bakken 'kabe • bakker 'kabar • bakkerij 'kabana
bal 'plota
balcon bal'gona
balen 'like
balk bart
banaan drom
band 'chasta
bang holm
bank • zitbank 'knebageldbank 'tumakana • bankbiljet 'tumakakait
bannen banu'ode
bed nest • uit bed de nest
bedekken 'ovre
'bedelen be'derke
bederven boe'foesche
bedoelen e'donge
bedriegen suko'fante
beek riis
beeld vams • beeldmerk 'langvams • beeldscherm 'saba, 'pekosaba
been • lidmaat warbot kost
beer 'arktos
beet bjoesk
beetje, 'n ~ but
begin sjon, stern • beginsel, uitgangspunt 'aiinest
begrijpen 'prande
beha 'wawa
behaaglijk 'barga
behalve muf
behandelen • omgaan met 'elegenezen or'pabe
behang 'waskait
beheersen o'pise
behoefte hebben aan bre'chole • behoeftig 'brecho
behoren • betamen 'fette • behoren tot e'hozje, 'hozje e
beide toe'duo, toe'dwo
bekend 'konu • je komt me bekend voor lin edo'are 'konu e mas
bekennen vo'rine
beker 'poka
bekleding 'fontert
bekijken koe'loere
bel • luchtbel, bol bub • klok 'torlo • deurbel 'drantorlo
belang 'boelang • belangrijk 'boelangne, 'boelangsei • belangstelling giseri'tini
belasting tschoemp
beledigen bar'dine
beleefd 'fimo
beleid da'mauz
Belg 'essanar • België 'Essana • Belgisch 'essanane
bellen • luiden 'onteaanbellen e'torle • telefoneren poehe'line
belofte 'blovest • beloven 'blove
benauwd su'foka
bende • rommel 'boroe • ‘gang’ 'katu
bepalen fon'peehe
bereiden • klaarmaken kun'rache • (voedsel) ri'oeke
bereiken breike
berg dai
berk berk
bes vatt
beschermen oe'state • bescherming oest, oe'statest
beschuit ba'taja
beseffen wi'ke
beslag, in ~ nemen eiem'bische
beslissen toe'mose • beslissing 'toemos
besluit • beslissing 'toemos • einde 'tschies
besluiten • beslissen toe'mose • eindigen tschi'ese
bespreken • spreken over fon'loque; to'pike • reserveren 'nazze • overleggen bor'gele
best 'bemmoes
best wel savo'perto
bestaan fu'fuse
bestellen go'side
betalen 'maxe
betekenen toko'rope
betoveren rivole'sume
betrekkelijk voornaamwoord di
beuk faach
beurt 'bervon • aan de beurt i'bervon • om de beurt rivo'bervon
beveiligen vama'lose
bevel 'russel • bevelen rus'sele
beven 'vabe
bevinden, zich nes'fuse
bevrijden elt'rache
bewaken rivo'jane
bewaren • veiligstellen 'wakeopslaan ka'zane
bewegen je'nese • beweging 'jenes
beweren 'loge • bewering 'logest
bewerken bor'zine
bewonderen ede'more
bewust 'wutai
bewijs 'tonan • bewijzen to'nane
bezem 'bussum, fe'gonolo
bezig • doende 'mian • druk 'zia
bezit 'eusest • bezittelijk voornaamwoord 'mianwant
bezoek ti'zive • bezoeken ti'zive
bezorgd 'soesine • bezorgdheid 'soesi
bi 'bischan
bidden 'bede
biet rote'pite
bikini vo'goro
bil don
biljart maj'tako
binden 'bonde
binnen 'ixi • binnenkomen ei'vrie
biologisch 'dia
biscuit, biskwie bis'koktum
bitter 'mara
blaar timm
blaas 'kustos
blad fol • bladeren 'folzake • bladzijde 'foltala
blaffen 'waffe
blank 'blankaz • blanke 'paldar
blaten ba'lare
blauw bloej
blazen blaene
blazoen 'windet
bleek 'palda
blik • bus dal, koet • ijzer dal • oogopslag ki'kea • zicht drest
bliksem sixn
blind dam
blinken bli'nischte
bloed 'uma
bloeien fri'ole
bloem 'loebri, 'lubri
bloemkool loe'braska
bloes pe'loesia
blok 'koerres
blond 'blorde
bloot gum
blozen bol'zane
blussen bu'lese
blij freu • blijdschap freuk
blijkbaar e'parne • blijken e'pare
blijven 'reste
bobbel 'biga, 'bolvo • bobbelen bi'gale
bocht gu'riz
bodem 'bosok
boef boem
boek boch • boekweit ras'seng
boer tramp
bom 'bombos
bons bont • bonzen 'bonte
boog ark
boom bis
boon blof
boor 'okof
boord, aan ~ i'tomer
boos rotsch
boot 'tomer
bord bam
boren o'kofe
borrel bran
borst baf
borstel furts
borstwering 'bafoest
bos • bomen boes, walt, loo • bundel 'demet
bot • been kosttaktloos broit
boter 'borro • boterbloem 'prusku • boterham 'brotam
bouwen 'urtse
boven 'audi • bovenop 'esche
boxershort 'puurbro, 'pyrbro
braaf 'risle
braam 'rubus
branden 'bage • brandnetel 'bagrasam • brandweer bu'leska
breed la'riko
breien 'trikke
brein • hersenen zain • persoon uute'rufar
breken 'spaze
brengen 'trope
brief 'kirje
briesen mif'file
Brit 'blesarooar • Brits 'blesaroone • (Groot-)Brittannië 'Blesaroo
broccoli 'broska
broeden be'soene
broek 'braki • korte broek 'kiliti • jong broekie bo'nazi
broer bras • (broer/zus m/v) nast
brok spuus
brommer 'jempo
bron 'aiin
brood brott
browser 'folzakolo
brug tomp
bruin braus
bruisen 'broese
brullen 'broike
brutaal 'tennit
bui 'daleg
buigen 'boische
buik von
buis 'puurba, 'pyrba
buizerd buus
bukken 'bappe
buks 'knallpuurba, 'knallpyrba
bult 'bolvo, 'biga
bundel 'demet • bundelen de'mete
bungelen 'loekele, wi'djewe
bunzing ulk
bus • blik daldoos koet • autobus 'piper
buskruit 'kanios
buur 'napoer
bij • (voorz.) da • (znw) kaaz
bijlage da'tapest
bijna 'daner
bijten 'bjoeske
bijvoeglijk naamwoord 'moeawant
bijwoord 'dawant
bijzonder uute'jarki • bijzonderheid uute'jarkist

C

c ca [ tsa ]
cake 'saarkowek
camping 'kampong
cd 'kodis
cel gor
cement kai'mento
cent deujt, duut
centimeter 'semet
champagne kam'pania
China Tschin • Chinees 'tschinar'tschinne
chloor 'chinim
circulatie kome'ata
cirkel 'zero • cirkelen ze'role
citroen 'toso
clown klonk
club mo'nolest
collecteren 'tumizjemle
collega 'robalifta
computer 'peko
conserven 'wetski • conserveren 'wetske
continent 'fixter
corduroy 'bremlurr
creëren 'quafe
crème 'maze
cursus 'larnestaka
cijfer 'sara

D

da - de - di - do - dr - du - dv - dw - dij

d del
daad mest
daar • ginder nasomdat 'kase
daarna ner kat, nerkat
daarom gin kat, ginkat
dadel'dattum
dag jes, yes
dak 'katto
dal kom
dalen 'brone
dame 'donka
damp krauz
dan • op dat moment 'zim'nas • in dat geval zem • groter dan gakus ek, gakus sla • niets dan rommel bats muf boroe • het resultaat is dan ook verbazend les polop fus 'danok migirian • nou dan! stoe! • nu en dan zim'nis zim'nas
dank naj • dankzij ples
dans balts
darm slorp
dat • (aanw.vnw. bijvoeglijk) 'lesnas, les'nas • (zelfst.) 'katnas, kat'nas • (betr.vnw.) di • (voegw.) ke
datum 'jespinkel, 'yespinkel
dauw 'dioe
daveren de'bate
de les
december 'vatiand
deeg 'zumari
deel parr
Deen 'danar • Deens 'danne
deftig zaps
deinen 'auche
dek • (v. schip) 'feriumbedekking 'ovrest
deken 'kroto
dekking zoeken 'zake da'kina
delen 'parre
den pin
Denemarken Dan
denken 'rufe
denneboom pin
depressie pi'divo • depressief pi'divone
derde 'triomoes • éénderde tschonst, 'trioparr
dertig 'miduk
des te 'toeades te eerder 'toea 'oerfus
detail 'kelos
deur dran
deurklink 'elo
deze 'lesnis, les'nis
diamant zo'wele
dicht • gesloten kloe • vast, kompakt discht
dichtbij 'dada
dichtdoen kloede
dichter 'poemar
dichtstoppen 'brewe
die • (aanw.vnw.) 'lesnas, les'nas • (betr.vnw.) di
dienen 'zware
diep dest
dier ron
dik daf
ding tenk
dinsdag 'tenkjes, 'tenkyes
direkt 'bodar
distributie zero'tropest, uute'tropest
dit • (bijv.) 'lesnis, les'nis • (zelfst.) 'katnis, kat'nis
dochter pra
doden 'dode
doei al'loheur
doek drum • (toneel) 'perde
doel dong • doelpunt 'dongtomm
doen • handelen me • laten, opdracht geven me • 't doen, funktioneren 'doene • plaatsen 'mise
dof dalch
dom stull
domineren o'pise
dommelen 'joechle
donder 'tordom • donderdag 'tordomjes, 'tordomyes • donderen tor'dome • donder op! traustor'dome!
donker skoer
doof herr
dooi boin
dood moer • de dood les moer
door • doorheen poe • d.m.v. schir • (bij lijdende vorm) de, schir • verder (in samenstellingen) faar-: doorgaan, doorspelen, doorzingen 'faarvalde, 'faarjoje, 'faarvagle
doordat 'schirke
'doordringen poe'proesche • door'dringen jau'die
doorn 'norde
doorweekt poe'veikru
doos koet
dop 'piros
dorp 'moende
dorst zilts
douche broes
draad dra'sena
draai gu'riz • draaien gu'rize
dragen • vasthouden; torsen koe'bale • aanhebben fon'euse
drassig 'prazne
dreigen 'daugre
dreun 'komko • dreunen 'komke
drie 'trio, tscho • drieling trio'mida
driftig 'duuplone
drilboor 'schakokof
dringen 'proesche
drinken 'berre
drol 'unsur
dronken soel
droog koef
droom drem
druif 'zoenoe
druipen 'boede
druk • bezig 'ziapressie, gewicht es'sark • drukken es'sarke
drum trukk
druppel boet • druppelen 'boetle
drijven • dobberen 'lepe • opdrijven 'troibe
dubbel 'duomal
dubbeltje dupp
duidelijk 'klana
duik ga'vi • duiken • 'ondergaan ga'vie • ineenduiken 'tunke
duim fump
Duits 'deutzne, 'weustenne • Duitser 'deutzar, 'weustenar • Duitsland 'Deutz, 'Weusten
duivel za'bulas
duizend bin
dukdalf 'merpal
dun tuun
duren 'dauke
durven 'hasne
dus thus, tus
dutten 'joechle
duur • kostbaar 'kribos • tijdsspanne dauk
duw es'sark
dvd di'vedis
dwalen fun'dine
dwang dars
dwars 'trari
dweil 'twagila • dweilen twagi'lale
dwingen 'darse
dij, dijbeen e'majo
dijk 'kizo

E

ed - ee - ef - eg - ei - ek - el - em - en - er - es - et - eu - ev - ex - ez

e eps
echt • waarachtig 'verne • huwelijk 'konjoeg
echter ap
echtgenoot m/v 'konjoegifta
edel 'lune
een los • één 'mono • een zeker, een bepaald 'quidam • een of ander at, 'loslos
eend 'mesek
eenheid 'monost
eenmaal 'monomale • je bent nu eenmaal haar vriend lin 'wentekro fus tan mik
eens • een keer 'male, 'mono 'male • ooit eit • ga eens zitten pa doe dosse • het eens worden 'ite to'rino • het eens zijn 'fuse 'torino
eenzaam mo'noram
eergisteren bosoe'jesnas, bosoe'yesnas
eerlijk 'aizo
eerst, eerste (telw.) 'monomoes • eerst, als eerste, ten eerste i'monomoes, 'monomoeses
eeuw jaas • eeuwig 'tarne
effekt 'polop, 'happax • effekt hebben hap'paxe
egel e'jang
ei voo
eigen 'egan • eigenlijk ne'ati • eigenschap 'eganest
eik 'batam
eiland oo
eind, einde • afloop 'tschies • afstand 'kanast
eindelijk 'utschi
eis 'embisch • eisen em'bische
eiwit, proteïne 'pitet
ekster 'protas
elastiek rekk
elektriciteit tschiin
elk 'strade • in elk geval 'moezjos
elkaar 'flisi • elkaars 'flisin • in elkaar zetten mise ei'monost • hoe zit dit in elkaar moea katnis fus misu ei'monost • in elkaar slaan toe'sabe, tote'sabe
elleboog mi'genne, ha'mavik
els 'alnus
e-mail 'peetat
emmer 'koebas
en et • èn ak
engel 'anglo
enig, leuk glonn
enige • enkele, weinige but, 'sammek • enigst 'monone
enigszins 'wine
enkel • gewricht 'hargam • slechts toe'mono, 'noere, 'monones
enkele but
enquete an'keta
enz. etf. • enzo et'tat • enzovoort et tat 'forus
erf 'piha
erg • heel, zeer veer • akelig nark
ergens 'ie
ergeren ma'laje
ernst 'sarois • ernstig 'saroisne
eruitzien edo'are
ervaren 'pertse • een ervaren reiziger los 'pertsu 'tressar
erven or'vene
erwt o'robos
Esperanto neumores'netne
etage mek
eten 'ede • het eten les 'edest
euro, € 'mammon
Europa A'roma • Europeaan a'romar • Europees a'romane
even • kort ef • getal duo'parrne
evenwel ap
evenwicht 'loja
evenwijdig 'glikop
ex fu
examen 'trora
exkuus i'girtschan
expres • met opzet 'hampap • direkt 'bodar
extra e'fota, 'streak
ezel 'ersot

F

fa - fe - fi - fl - fo - fr - fu - fij

f fi
fabriek 'laboeradeg
fakkel 'osko
familie pelo'moa
fanatiek fa'rozi
fantaseren per'sete • fantasie 'perset
februari kri
feest joel
fel mif
fiets 'polke • fietsen 'polke • fietspad 'polketras • op die fiets! i tale ersot!
figuur • afbeelding vamsindividu, tiep 'moto • vorm 'moto
figuurlijk sla'vamsne
filosoferen fizele'fie • filosofie fizele'fi
filter 'bade • filteren 'bade
Fin 'eskolanar • Finland 'Eskolana • Fins 'eskolanane
fitis 'schilwa
fladderen 'plarre
flat • (etagewoning) 'pamas • (gebouw) 'stekhus
fles jox
flikker ax
flink 'fabra
flitsen 'fritse
flodder 'ploera
floepen 'pluppe
fluisteren 'flustre
fluiten 'fjafe
foefje 'astuus
fonds 'fortsa
fontein toe'tiko
foto brom
fout 'guve • de fout les 'guve, les 'guvest
framboos mon'tida
Frankrijk 'Gallekter • Frans 'gallekterne • Fransman 'gallekterar
fris faf
fruit 'poenoes, 'karpaka
frunniken 'floeste
funktioneren 'doene
fijn • aangenaam 'barga • klein frel

G

ga - ge - gi - gl - go - gr - gu

g gam
gaaf 'jeve
gaan pe, 'valde • weggaan 'trauspe • gaan staan, gaan zitten enz. pe ste, pe 'dosse etf. • gaan om: het gaat om de waarheid kat i'duutsche les 'vernest • gaan over: het gaat over een jongen die… kat to'pike 'rivo los 'erenos di… • hoe gaat het met je? 'moea lin 'kupse?
gaar 'garik
galmen ge'jone
gammel 'kellam
gang • loop pest, 'valdest • doorgang, vertrek, corridor valst, 'andron • gangboord 'talavalst
gans 'malop
gas ket
gast stach
gat troe • achterwerk q, 'westend
gauw • spoedig 'dipar • snel rapp
gebaar hos • gebaren 'hose
gebed 'bedest
gebeente 'kostaka
gebergte 'daiaka
gebeuren za'koje • gebeurtenis za'koj, za'kojest
gebied • terrein 'oblastlandstreek lan'douwe
gebieden fel'sole • gebiedende wijs 'felsolzim • gebod 'felsol
gebit 'dixaka
geboorte 'skenest • geboorteland 'skenter • geboren worden 'skene • hij is geboren in… te 'skendo i…
gebruik 'tosak • gebruiken to'sake
gedachte raft
gedicht poem
gedoe 'mestaka
gedragen, zich gi'doeke
geduld 'pastif
geeft niet 'djenne bat
geel saar
geelgors uri'moa
geen bat, bat los
geenszins ba'toea
geest nim
geeuwen gi'schoze
geheel • gans toe, 'tote • zeer veer
geheim gaj
gek gap
gel smik
gelaagd 'meku
geld 'tumaka, 'tumi
gelden 'golde
gelei smik
geleiden • sturen 'roere • (elektr.) fo'sune
geloof krul • geloven 'krule
geluid mumm
geluk 'tschilef
gelukkig • verheugd i 'tschilef • gelukkigerwijs 'tschilefne
gelijk fles, 'flesne • ik had gelijk ma 'euso rett
gemakkelijk 'kolo
gember 'genisch
gemiddeld 'sichirai • het gemiddelde les 'sichiraist
genezen (beter worden & beter maken) 'wessane
genieten 'nide
genoeg 'sifoesoud genoeg 'sifoes 'vanach • genoeg hebben van 'tchepe ze had genoeg van mijn gezeur tae 'tchepo man 'widest
-genoot -ifta
geprikkeld 'pikku
geraamte 'kostaka
gerecht • schotel 'metsum • rechtbank 'naxana
gereed kun
gereedschap ra'betisuch
gerst werst
geschiedenis 'hirad
gesteente 'sakaka
gestreept re'poisu
getal 'pinkel
getverderrie 'kasban
geur melt • geuren 'melte
gevaar 'kolder
geval • ding tenk • zaak 'zache • toeval do'zarra • in elk geval 'moezjos • in dat geval zem
gevangene 'keptu • gevangenis 'keptana
geven 'tape • geeft niet 'djenne bat
gevoel sent
gewaad 'austo
gewas 'kreskaka
geweer 'knallolo
geweld je'wudi
geweldig swiid
gewelf we'role
gewest lan'douwe, 'fuulke
gewoon 'jarki • gewoonlijk 'jarkis
gewricht i'lisos
gezellig 'dammok
gezicht • gelaat 'paga • aanblik drest
gezond 'zovar
gids djoek
gierig mo'tisa
gieten 'gungze
gif graff
gil te'mih • gillen te'mihe
gisteren soe'jesnas, soe'yesnas
glad telch
glans ke'merd • glanzen ke'merde
glas krak
gletsjer bre
glibberen 'telchere • glibberig 'telcher
glimlachen 'naure
glimmen 'kronne
glinsteren glo'buse
glippen 'pluppe
gloed 'arda • gloeien 'arde
gluren pi'pite
glijden 'telche
god djo • godin dja
goed bem • goedkoop 'takos • goedmaken soe'beme
goeiedag moi
gok 'sektol • gokken sek'tole
golf va'lee • golven va'leehe
gonzen 'ooze
gooien 'richne
goot 'gastor
gordijn 'perde
goud 'aurum
graad 'batmos
graag ertsch
graan 'berne
gracht 'grekoes
graf frot
grammatika kra'maere
grap 'lokus
gras krus
graven 'froete
grens 'greox
greppel juuts
Griek 'hellasar • Griekenland 'Hellas • Grieks 'hellasne
griezelen 'kirche • griezelig 'kirchene
grind knors
grinniken 'brojse
groeien 'kreske
groen 'kronis
groente kronst
groep purch
groeten 'chaire
grommen 'groembe
grond gromp
groot gak
Groot-Brittannië 'Blesaroo • Brit 'blesarooar • Brits 'blesaroone
grootouders 'jeuti
grot krocht
grote lijster turdus viscivorus læ'tare
grijpen 'krepte
grijs 'harma
gul elt'tapne
gulp 'denef
gum 'kami

H

ha - he - hi - ho - hu - hij

h hee
haak 'stenjo
haan 'ilpo
haar • beharing skopf • spriet 'tese • (pers.vnw.) tas • (bez.vnw.) tan
haast • bijna 'daner • spoed 'ziat • haast hebben 'euse 'ziat • zich haasten di'pare, zi'ate • haastig 'ziatne
haat kecht
hagel, hagelen, het hagelt, het hagelde 'hokaj
hagelslag 'quetak
haken sten'jole
hakken 'kappe
hal chol
halen 'hake
half dwon
hallo moi
hals haf
hamer gelt
hand eluit de hand lopen klaki'vetse
handelen • doen 'menne • kopen/verkopen kom'veile
handig 'erzok
handschoen 'kaesine
handvat 'elo
hangen (ov. en onov.) 'loeke • hangslot 'arkkloedolo
hap • beet haispmaaltijd daps • snack hatseki'dee • happen 'haispe
hard darr
hark tark
hart ker
hartig 'toezam
haten kechte
haven 'hawes
haver a'venum • havermout ave'noeme
havik 'ostor
hé, hè aeh, æh • hèhè 'fuu'fuu
hebben 'euseik heb het over… ma 'loque 'rivo…
heel • zeer veer • geheel, al toe, 'tote
heen traus • daarheen e nas • heen en weer traus et soe
heer 'donko • de Heere 'Moenimod
heerlijk 'trepe
hees ha'risa
heet aas
heffen 'leze
heftig fa'rozi
heg ak
heggemus 'quia
heide broet
heilig a'lomok
heimwee hi'talnos
hek hepp
helaas 'zundes
held 'henser
helder a'belli
helft dwonst
helikopter 'zeroflep
hellen 'pentsche • helling 'pentschest
helpen • bijstaan 'heste • effekt hebben hap'paxe
hem tes
hemd fa'nela
hemel • hiernamaals, goddelijke woonplaats ex'audi • zwerk 'kailo • hemels tsoil
hen • kip 'ilpa • (pers.vnw.) tis
hendel 'elo
hengst 'partalio
hennep 'kambis
her- pos-, soe-
herder 'poimen
herfst 'dipzim
herinneren, zich soe'suse
hersenen zain
herstellen • goedmaken, repareren soe'beme, soebe'muse • genezen 'wessane
hert 'damma
het • (lidw.) les • (pers.vnw, onbep vnw.) kat
heten lego'male
hetero 'hima
heup chens
hier nis
hinderen 'djenne • hindert niet djenne bat
hinniken he'chenke
hobbel 'higa • hobbelen hi'gale
hobby ha'rena
hoe 'moea • hoe dan ook 'moezjos • hoe kleiner hoe lekkerder 'moea 'gersus 'toea 'nostimohus
hoed 'ukap
hoef 'pata
hoek 'gonia
hoen ilp
hoera 'joepi
hoesten 'uche
hoeveel 'moeamaan • hoeveelheid maanst
hoeven, niet ~ te ba'schome • we hoeven pas om twee uur thuis te zijn mai 'bette 'fuse 'noere i hem tiim 'duo
hoewel 'ajam
hok ich
hol • gat troe • grot 'hoska, krocht • leeg 'hasi
hollen 'kosche
homo 'koko
homp 'berba
hond arf
honderd 'blixem
honger 'peina
honing ke'fali
hoofd 'jespont, 'yespont • hoofdstuk 'hofstukk
hoog gan • hooggebergte 'gandaika • hoogstens, hooguit 'maanmoesten • hoogzwanger 'zwardon iint les haf
hoop • verwachting 'hade • stapel stek • drol 'unsur
hoor triz
hop! penn!
hopen 'hade
horen 'trize
horizontaal inodi'risem
horloge 'zimsat
houden te'nere
hout knok
houwen do'labre
hozen 'klaje
hug hiss
huid fam
huilen 'jorpe
huis • pand hus • thuis hem
huisgenoot 'husifta
hulp hest
humeur 'zigo
hun tin; e tis
hup penn
huren 'hure
hurken 'njarbe
hut 'nabak
huwelijk 'konjoeg • huwen kon'joege
hij te
hijgen 'habe

I

i iit
idee 'itau
ieder 'strade • in ieder geval 'moezjos • iedereen 'stradar
iemand 'atar
Ier 'ginnesar • Ierland 'Ginnes • Iers 'ginnesne
iets • ats • een beetje, enigszins but
ij zie  ij 
ik ma
immers mim
in i • binnenin 'ixi
indenken ei'rufe
inderdaad e'vitek
indruk 'eneur
informatie 'kontapest
informeren • informatie geven 'kontapeinformatie vragen 'konmande
ingang 'eivalst, eist
inkt koin
inleiden ei'mauze
inlichten 'kontape
inloggen ei'lamze
innerlijk 'ixine • het innerlijk les 'ixist
insekt 'pipi
inspiratie ei'fluster
instorten eife'mole
integendeel i 'oestparr
intellectueel intirlekku'el
interessant giseri'tinine
internet in'tonse
intussen i 'neisches
invloed oe'manto
invullen ei'seie
inwijden ei'zogre
inzetten, zich ~ 'mise 'spolai
Israel 'Abrahamana • Israeliër 'abrahamanar • Israelisch 'abrahamanane
Italiaans a'leitine • Italianië A'leiti • Italianiër a'leitiar
ivoor ebu'rema

J

j jot
ja ro • jawel tok'ro • ja knikken 'kapse
jaar oor
jacht wext • jagen 'weke
jaloers jo'leron
jam dwal
jammer sunt, zuntjammer maar helaas zunt ap sunt
januari gang
Japan Jani'pongo • Japanner jani'pongoar • Japans jani'pongone
jas wet
je lin; lis;men oe
jeuk gjes
joh baj
jong gent • het jong les gen • jong broekie bo'nazi
jongen 'erenos (meerv. ere'nosi)
jou, jouw lis
jubelen jo'mane
juffrouw 'woeplei
juichen 'jaache
juist joex
juli 'hauwjaas
jullie 'lini; 'linin; 'linis
juni 'samaas
jurk juup
jij lin

K

ka - ke - ki - kl - kn - ko - kr - ku - kw - kij

k kap
kaal ka'lamo
kaart 'chartes
kaas joest
kaatsen 'geste
kachel mo'schari
kakelen 'klokke
kalender madi'wodo
kalk 'chalix
kam tark
kamer 'oda, stimp
kameraad 'mari
kamp • bivak 'proeakcamping 'kampong
kamperen kam'ponge
kan 'obba
kanaal 'farin
kaneel 'baloet
kano ka'noa
kans kref
kant • zijde 'tala • textiel 'bruuzje
kantelen ta'lanke
kantoor 'griffana
kapot 'galamen, moll
kar ven
karbonade 'tolkot
karekiet tschi'nitschek
karnemelk 'laban
karton na'selje
kast krast
kastanje ka'zuu
kasteel slott
kat maus
katapult 'rekknallolo
katoen go'sipi
kauwen bo'teze
keel gortsch
keer 'male • drie keer trio mali
kelder ke'lede
kenmerk 'konlang
kennen 'kone • kennis konsteen kennis los konu, los bemkonu
kerk kuri'akon • kerkuil 'tibbe
kermen garri'ome
kermis 'kafgan
kerst gerst
kerven 'korve
ketenen kas'kie
ketjap 'doelap
ketting 'kaski
keuken 'xina
keus lekt
keutel 'unsur
kever torr
kier 'dofen
kiezen 'lekte
kilo 'duo 'puunjoni • kilometer 'kimet
kin fem
kind • (alg.) fan • (nakomeling) gen
kip 'ilpa
kist koet
klaar kun
klacht 'kloegest
klad sklok • kladblok 'sklokboch
klagen 'kloege
klank mumm
klant 'kimen
klap pats, bams • klapdeur 'djewdran
klappen • slaan 'patse • applaudisseren el'patse
klas • groep 'vangpurch • lokaal 'vangpurchana • klasse 'sokla
klateren 'klatre
kledderig 'smikne
kleden 'terte • kleding 'tertaka • kledingstuk tert
klef 'kloni
klei 'lutum
klein gers, wi • kleindochter 'genpra • kleinkind 'gengen • kleinzoon 'genpro
klemmen 'krabe • klemtoon a'xang
kletteren 'kletsche
klikken • (muis) 'klake • verlinken se'bage • het klikt tussen ons kat flotte neisches mais
klimaat 'amzeraka
klimmen 'skende
klinken 'mumme
klodder kalk
klok • bel 'torlo • uurwerk 'zimsat
klont 'kipkel
klootzak 'fallug
kloppen ko'potteklopt! fus joex!
klotsen 'plaude
klote 'lattas
klub mo'nolest
knabbelen bo'tesse
knagen 'rode
knal bams
knarsen, knersen 'grante
kneden 'somme
knetteren te'karke
knie he'rido • knielen heri'dole
knikken, ja ~ 'kapse
knippen 'nakke
knipperen 'nakkre
knobbel 'knozzo
knoeien 'foesche
knoflook kem
knoop • sluiting knos • klit 'gordo
knop knos
knots, knuppel koll
knuffel, ‘hug’ hiss
knijpen tschi'pine
koe meu, 'pola
koek 'kowek, kukk
koekepan 'kukktopp
koel guum • koelruimte 'oloena
koffie 'koefas, schott • koffie-automaat 'koefasschine
kogel 'runne
koken • op het kookpunt zijn ki'oerle • bereiden ri'oeke
kokhalzen koeko'sove
kollega 'robalifta
kollekteren 'tumizjemle
kom op! 'dolak!
komen 'vrie • er achter komen dau'pare • dat komt van de kou katnas ure de les oloest
komkommer ku'kumis
kommer 'soesi
kompakt discht
kompas 'barrsatolo
kompleet vurst
kompliment 'lefdoi
komputer 'peko
koning gorm • koningin garm
konserven 'wetski • konserveren 'wetske
kont q, 'westend
kontakt 'ligest
kontinent 'fixter
konijn 'loeskoen
kool i'braska
koor 'vegles
kop • hoofd 'jespont,'yespontbeker gim
kopen 'kompre
kopie i'mita • kopiëren imi'tale
koren 'berne
korrelatieven 'koeklokaswanti
kort kert • korte broek 'kiliti
kost, in de ~ zijn bij 'hemme i 'odra da
kosten • bedragen kon'stare • onkosten kon'starest
kostganger 'odrar
kostuum • pak 'juftert • (toneel, film) 'siramtert
koud 'oloe
kous 'ganschtoed
kozijn em'posta
kraag 'kondom
kraai 'krekio
kraaien (haan) u'kuke
kraan ka'boeri, tapp
krabben 'gratte
kracht 'kschaste
kraken gar'jate
kramp u'mibi
krant kremp
krassen 'krine
krat koet
krekel 'pripri
kreunen 'gloume
kribbig 'pikku
kriebel 'kriboel
krom 'koervo
kronkel wigu'riz • kronkelen wigu'rize
kruid 'boker
kruipen 'quisbre
kruis krut, 'gunto
kruit 'kanios
krul 'harber • krullen har'bere
krijgen a'pokte • krijg nou wat! 'matta 'gelti!
kudde purch
kuil 'boeka
kuit 'guos
kultuur kulle'rei
kunnen 'pove
kunst knust
kurk plop
kursus 'larnestaka
kus song
kussen • zoenen 'songepeluw 'pelu • kussensloop 'pelumonog
kut pitsch
kwaad • boos rotschslecht keut • kwaad doen, schaden 'quede
kwaken 'chape
kwart kwonst, 'kwartetparr • kwartier kwiim • kwartje 'kwaddi, 'quaddi
kwarts kwuuts, kwyts
kwast furts, 'braffolo
kwijl kuuz • kwijlen 'kuuze
kijken 'kike, 'loere, koe'loere

L

la - le - li - lo - lu - lij

l (letter) lam
la, lade 'lepwo
laag • niet hoog stak • bedekking mek
laan 'lentsche
laars 'tugge
laat snoen
lachen 'hahe • glimlachen 'naure
ladder 'drabina
lade 'lepwo
laden 'scharke • lading schark
lak 'likop • lakken li'kope
laken 'melip
lam, verlamd 'hellem
lamp 'labra
land • aarde ter • staat 'terana • platteland i.t.t. stad 'lanip • aan land gaan 'valde ei'ter
landschap 'terfonst
landstreek lan'douwe
lang 'lengal • het was nog lang niet donker kat 'fuso nok 'daukum bat skoer
langs loeng
langwerpig 'lengaltrang
langzaam 'lengram
lap zal
last hebben van re'faste • ik heb last van stijve spieren ma re'faste 'igri 'sippi
lat 'slatta
laten • nalaten, toelaten ai'spare • doen me • ik laat je flink betalen ma me lis 'maxe veer • laten we gaan 'valda mai • laat dat! ai'spare 'katnas! • laat maar zisch • iets laten zitten ai'spare ats
laurier lo'woti
lauw tiz
lavendel den'vala
lawaai troez
leeg box
leggen 'makke
lei, leisteen mi'asto
leiden 'mauze
lek 'largo • het lek les 'largo • lekken lar'gole
lekker 'nostimo • lekker puh puuch, pych • ik heb lekker de kleinste ma pych eus les 'gersmoes
lektuur 'lusestaka
lelijk lirsk
lenen • aan 'proente e • van 'proente de
lenig 'lejer
lente pril
leren • aan e'dojevan de'larne, larne
les 'larnest
letter gramm • lettergreep wit • letterlijk 'masal
leugen 'logno
leuk maaz
leunen gopa'nise
leven 'jaje • het leven les jaj
leverancier e'tropar; e'tropio • leveren e'trope
lezen 'luse
libel 'kimbe
licht • helder; weinig wegend 'ziifne • het licht les ziif • lichtheid 'ziifest
lid 'limer • lidwoord 'arto
lied li'dena
lief 'lufne • m'n lief man luf • 't liefst 'ertschmoes
liefde luf • liefhebben 'lufe
liegen 'logne
lift 'heisa
liggen 'mokke
likken 'labe, 'laje
limonade pana'zol
link, schakel 'santi
linker 'skione • links 'skio • (politiek) 'skione • linksaf e'skio • linkshandig 'skiomian
lint luke'baris
lip 'pelto
liter 'kudek
literatuur 'lusestaka
loensen 'paite
loeren pi'pite
log, plomp 'lochan
logeren stach'hemme
logo 'langvams
lokomotief 'draxolo
lomp 'lochan
lont loj
lood 'lompo
loon loe'karis
loop, gang 'valdest, valst, pest • loopplank 'pebroeg
lopen 'isbre
los 'brakel
losmaken 'brakele
loven u'jale
lucht er • hemel 'kailo
luchtbel bub
lui sloe
luid quan
luiden 'onte
luieren 'sloeie
luisteren 'lustre
lukken lu'doke
lul wimp • lul! fallug!
lus 'lischa
luw luu, ly
Luxemburg Moi • Luxemburger 'moiar • Luxemburgs 'moine
lijden 'lede
lijf liif
lijken • schijnen si'mile • lijken op edo'are sla • dit lijkt wel goud katnis doe simile aurum • je lijkt op Asterix lin edoare sla Asterix
lijn 'elia
lijst • opsomming lakomlijsting 'fontalast
lijster • grote ~ lae'tare • zanglijster re'djina
lijsterbes 'roban

M

ma - me - mi - mo - mu - mij

m mem
maag ko'masto
maagd mi'soera
maaien me'ane
maal • keer 'male • 'maaltijd daps
maaltijd daps, 'edest, 'edezim
maan loen • volle maan sei'loen
maand loent
maandag 'loenjes, 'loenyes
maanzaad rinn
maar • evenwel ap • slechts 'noere • maar ja ap zisch • kom maar vrie doe • wat ook maar 'matta aitsch • welke ook maar 'melka aitsch • laat maar zisch • vooruit maar bem zisch • ik schrijf maar wat ma 'griffe jo
maart 'dirgand
maat • afmeting 'matestkameraad 'mari
machine 'schine
macht maf
madeliefje 'bellis
magazijn ka'zanana, 'wakana
maken 'rachete maken hebben met zach'euse tam
makkelijk 'kolo
malen ma'lente
man pam • man! kriiz!, baj!
manier 'bauda • op één of andere manier a'toea • o, op díé manier! ho, i tale ersot!
mantel 'klohak
map ma'tarra
marcheren mach'tare
margarine 'knuvo
marmer 'karrara
mars 'machtar
masker mom
massa • menigte 'scharehomp 'berba
masseren 'somme
mast 'mazdos
materie se'luutsch
matras 'stromat
matroos 'musel
mee tam • meedoen 'tamme • meegaan 'tampe • meegeven mive'rese • meemaken 'pertse
meel ma'nana, 'manna
meer 1 (bijw.) 'maanus • meerdere 'maanusne
meer 2 water scheu
meerkoet 'traka
meervoud ist, 'maanmalest
mees o'rupa
meest 'maanmoes • meestal 'maanmoeses
meester 'majos
meeuw do'rela
meevallen tam'lafe
mei blaes
meid 'nosa
meisje 'nosa
mejuffrouw 'woeplei
melden 'lamze
melk 'bainne • melken 'molke
men oe
meneer man'donki
menen • van mening zijn u'lappe, 'lappe • denken, in de veronderstelling zijn 'rufe • het ernstig menen sa'roise
mengen 'mikte • mengsel mukt
menigte 'schare
mening 'lappest
mens • persoon arhomo sapiens 'apon
menu 'lektelak
merel 'serrja
merken 'lange
merrie 'partalia
mes niif
met tam • meteen 'heti
meten 'mate
meter 'momet
metro nede'grompio
metselen 'metse
meubel 'hoesgan
mevrouw man'donki
middag 'aitra, 'sichirjes, 'sichiryes
middel • hulpmiddel 'olo, 'hestolo • taille 'sichir
middelvinger 'tschuuta
midden 'sichir
middernacht 'sichirkof
mild 'milki
milieu fonst, 'fonest
miljard bonne'bonne
miljoen 'binbin
millimeter 'mimet
min, minus na
minister kloun • ministerie 'klounana
minstens 'erdimoeses
minus na
minuut 'nude
mis- 'pioes-
mis • (bijw.) oms, no'tommeredienst e'leison
misbruik 'pioestosak
misschien pe'ra
missen • ontberen 'robe • niet raken 'omse • de trein missen 'omse les joen
mist wisch
mix mukt
mobieltje 'motel
modder tuk
mode 'lamak
moe lei
moed lu'vali
moeder 'molde • moedervlek 'naive
moeilijk zor
moeras doed
moes 'atriko
moeten 'bette
mogelijk 'alba
mogen 'saleik mag graag… ma bem'sale… • ik mag je graag ma bem'sale lis
molen ma'lentolo
mompelen 'moerme
mond 'schabe
mooi 'ahop (a'hobus, 'ahopmoes)
moord lonz • moorden 'lonze
mopperen mo'gome
morgen • (bijw.) 'jes'nas, 'yes'nasochtend 'gastoe
morsen 'nilte
mos mos
motor je'nesolo
motregen 'pizel
mouw 'koempoe
muesli 'skoefoes
mug koel
munt tum
mus 'graspor
muts 'mauster
muur kiinst
muziek 'moezka
mijnheer man'donki

N

na - ne - ni - no - nu - nij

n nu
na ner
naad rez
naaien 'reze
naakt u'gim
naald 'rundu
naam 'name
naamval 'dostrei
naar • naar…toe e • akelig nark
naast 'nermoes
nabij 'dada • nabijheid dast, 'dadast
nacht kof • 's nachts i kof
naderen da'xuse
nagaan 'nerpe
nagel 'inum
nagerecht suus
nakomeling gen
nalaten ai'spare
namelijk 'dimel
namiddag 'aitra
nat zja
natuur 'prasar • natuurlijk 'prasarne • vanzelfsprekend 'doses
navel nover
nauw trang
Nederland 'Ennel • Nederlander 'ennelar • Nederlands 'ennelne
nee bat, ba • nee schudden 'bakapse • nee maar! 'wiad!
neef • volle neef a'basooomzegger ha'nicho
neer e 'nede • op en neer esche'nede • neerslachtig pe'devone
negatief menga'dopsi
negen 'onan • negentig 'oettuk
negeren gini'nore
nek rech
nemen 'prise
nep raff
nergens toe'balech
nest nest
net, netjes juf
neuken 'boppe
neus broen
nevel ne'fele
nicht • volle nicht a'basatantezegster ha'nicha
niemand 'batar
niet bat • niet hoeven te ba'schome
niets bats • je hebt er niets aan oe eus 'eros 'nilva de kat
nieuw taas
nieuwsgierig sus'volne, taas'volne
niezen 'hatsche
N.N. (anoniem persoon) 'Pingpong
noch 'ossiba
nodig 'nautine • nodig hebben e'schome
noemen 'name
nog nok
nogal savo'perto, 'tempin
noodzaak 'nauti
nooit beit
noord, noorden barr • noordelijk 'barrne
Noorwegen 'Norba • Noor 'norbar • Noors 'norbane
Noordzee 'Barrschas
noot • vrucht noex • muziekteken neum
norm 'soroes
nou • nu 'zim'nis • nou,… rosch,… • nou dan! stoe! • nou ja! zisch! • hij is nou eenmaal uit bed te 'wentekro fus 'uute nest
november 'slahas, slaas
nu 'zim'nis, din • welnu bem zisch, rosch • nu en dan zim'nis zim'nas • hij ligt nu eenmaal in bed te 'wentekro fus i nest
nul 'eros
nummer nu'menio
nut 'nilva • nutteloos 'nilveppe, endor'nilvane

O

oc - oe - of - ok - ol - om - on - oo - op - or - ou - ov

o • letter om • uitroep ho
oceaan 'aigann
och oi
ochtend 'gastoe
oefenen hu'pame, hu'pare • oefening 'hupam, 'hupar
oeps! kamm!
oever 'nukus
of or
offer 'sunne • offeren 'sunne
officieel hip'potwam
oktober 'voinohos, 'voinoos
olie 'lada
olifant 'barrus
olijf ula'biris
om • omheen fon • wegens gin • teneinde e • om te kijken e kiket • de boom valt om les bis toefe'mole
oma 'jati
omarmen fon'prise, fon'mene
omdat 'kase
omdraaien toegu'rize
omgeving fonst
omhelzen fon'prise, 'hisse
omkijken soe'kike
omloop • circulatie kome'ata • galerij, trans 'tehal
omvallen toefe'mole
on- no-
onbehaaglijk no'barga
onbepaald voornaamwoord nofon'peene want
ondanks 'ajam
onder 'nede
onderbroek 'obro
ondersteboven nedest'audi
ondertussen i'neisches
ondervragen uute'mande
onderweg i tras
onderwerp 'topikus
onderwijzen e'doje
onderzoek 'izak • onderzoeken i'zake
ongedierte 'pioesronaka
ongeluk 'agemen • per ongeluk 'pragemen
ongeveer 'sarki
onherbergzaam 'sabri
onherstelbaar nosoe'bemoemoe
onkruid 'jorbok
onrecht 'nonaxten onrechte i'nonax
ons • 100 gram 'ongam • (pers.vnw.) mais
ontdaan • ontzet dagi'meoontdaan van endo'ramu de
ontdekken dis'kose
ontdoen van, zich ~ endo'rame nit de
ontelbaar 'pinkeleppe
onterecht i'nonax
ontevreden noi'misch
onthouden wa'sone
onthullen em'gale • onthulling em'galai
ontmoeten endor'bette
ontploffen pes'wote
ontsnappen 'skape
ontspannen nau'doke
ontstaan 'ure
ontwikkeling 'itevaldest
ontzag 'balum
ontzet • ontdaan dagi'meo • vernaggeld 'bankan
onverschillig bat'scheloemoe
onzin satsch
oog ois
oogst 'osag • oogsten o'sage
ooievaar 'eiber
ooit eit
ook 'ossi • ook al schull sla • wat ook maar 'matta aitsch • hoe goed ook 'moea bem aitsch • hoe dan ook 'moezjos • het resultaat is dan ook verbazend les 'polop fus 'danok mi'girian • dat is waar ook! 'katnas fus nok 'verne!
oom 'dajo
oor 'koelak
oordelen oe'goeje
oorlog 'ovas, 'krisaka
oorzaak 'azuk
oost 'tua • oostelijk 'tuane • het oosten les 'tua
Oostenrijk 'Linzana • Oostenrijker 'linzanar • Oostenrijks 'linzanane
op i • bovenop 'esche • op en neer esche'nede • op tijd 'joexim • het eten is op les 'edest fus traus, les 'edest fus traus'edu • het geld is op les 'tumi fus traus, les 'tumi fus trausto'saku
opa 'joti
opdat 'eschke
opdonderen traustor'dome
opeisen eiem'bische
open 'opera
openbaar ope'rato • openbaarheid ope'ratost • openbaren em'gale • openbaring em'galai
openen ope'rale • opener o'perlo • opening 'operast • openlijk 'operas
opeten traus'ede
opgelucht endor'holmu
opgraven uute'froete
ophouden • eindigen po'zorre, tschi'ese •  vertragen masa'kane
opkijken au'kike
opletten 'oepse
oplossen ilek'schene
opluchting endor'holmest
opmerken • gewaarworden 'langeaantekenen la'iase
opmerking 'laias
oponthoud ma'sakan
opnieuw 'posso
oppervlak, oppervlakte eschepa'titost
oprapen 'gruufe
opruimen 'klouse, hif'noele
opscheppen • opsnijden 'snakkeserveren li'vesche
opschieten 'tschopse
opslaan, bewaren ka'zane • opslagplaats ka'zanana
opsluiten ixi'kloede
opspringen 'stutte
opstand 'zoelef
optreden i'poiche • het optreden les 'ipoich, les zjoer'deng
opvallen frepo'leke
opvoeden dra'gelse
opvolgen hos'pune • opvolger hos'punar
opwinden es'kite
opzet, met ~ 'hampap
oranje 'ranja
organisatie ikoe'titsni • organiseren ikoe'titsne
oud 'vanach
ouders 'roini
ouderwets wi'streham
ouwehoer wana'widar • ouwehoeren wana'wide
oven pi'karnik
over 'rivo
overal 'alom, a'lom, 'toelech, toe'lech
overall rivo'toe
overdag i'jes, i'yes
overdenken fon'rufe
overgeven • braken 'spjangezich ~ 'kaple
overhemd 'rivofan
overig ri'vone • overigens ri'vowes
overkant 'rivotala
overleggen • bespreken bor'geleoverhandigen 'tape
overmorgen rivo'jesnas, rivo'yesnas
overplaatsen rivo'leche
oversteken rivo'trare
overvloed rivo'maanest • overvloedig rivo'maan
overweg buu

P

pa - pe - pi - pl - po - pr - ps - pu - pij - py

p pi
paal pee
paar • tweetal 'duosteen paar, enkele but, los 'erdi
paard 'partali
paardebloem 'paral
paars 'palbi
pad • weg stivors boef
pak • verpakking 'pakoengkostuum 'juftert
pakhuis 'wakana
pakken • nemen 'priseinpakken 'pakoenge, ei'pakoenge
paleis pa'reis
palm 'pergain
pan topp
pannekoek 'toppkukk
pantoffel toe'moefka
pap katsch
papegaai per'ruschum
papier kait
paprika 'nuuma
parachute 'femoloest
parallel 'glikop
parel pratt
park prakk
parkiet to'kiri
Parijs Pari'spea
pas • stap quekpaspoort, pasje 'pepoe • slechts 'noere • pas vorige week 'noere ri'volo 'hafta • onlangs kert soe • we zijn nog maar pas begonnen mai 'sterno 'noere kert soe
pasen 'pavi
passen • kloppen 'fettebetamen 'fette • proberen pro'sesse, uutepro'sesse
pauze 'feuda
peddel 'lidap • peddelen 'lidape
peen 'daukis
peer quiiz
pees pi'litsa
pek ke'perte
penis wimp
per ongeluk 'pragemen
perfekt 'veules
perron 'joka
persen pas'taze
persoon ar • persoonlijk voornaamwoord 'miawant
pet fas
peuteren 'floeste
pienter 'zeiki
piepen pi'nire
pier pir
pil peg
pilaar 'piter
pin 'tostif
pinda pa'napo
pink 'panta, 'pantak
pinksterbloem tem'pranem
pinnen 'drembe
pissebed oniski'dea
pissen 'sine
pizza 'pitta
plaag 'poschoe
plaat 'stanit
plaats lech, 'ana
plaatsen 'mise
plafond 'zatto
plagen 'poschwe
plak prell
plakken 'stepsche
plan pjan • van plan zijn (om) euse pjan (e)
planeet 'femes
plank broeg
plant 'poa
planten 'kipe
plas • van vloeistof pleskmeer scheu • een plas doen 'sine, me los sin
plassen 'sine
plastic 'plano
plat pa'tito
Plattegonië Platte'gon • Plattegoniër platte'gonar • Plattegonisch platte'gonne
platteland (i.t.t. stad) 'lanip
plein pla'senn
plek lech, 'ana
plenzen 'klimzje
plezier fra'dole
plicht 'bettest
plint be'tune
ploeg • ploegschaar 'pilagroep purch
ploegen pi'laje
plomp 'lochan
plonzen 'kloemzje
plotseling 'peswa
plukken 'tekke
plunderen ba'broenge
plus ak
poeder 'pulvis
poel kloez
poep mers
poetsen • wrijven 'fratteschoonmaken 'temse
Polen Sjtsjts • Pool sjtsjtsar • Pools sjtsjtsne
politie 'garda
politiek • de politiek les 'ruutschin • (bnw) 'ruutschinne
pols 'pelo
pomp 'mosik • pompen mo'sike
pond 'puunjon
poort 'godepor
pop • model, speelgoed mukkmuziek hing
porie 'lektoer
portaal dra'node
poseren pu'dale
post • brieven 'patat • deurstijl em'posta
pot fiss
poten 'kipe
potlood quit
precies 'fantotprecies! juist! joex!
prei porm
prettig 'barga
priester pa'chunos
prikkelen 'peppretintelen 'tikle
prikken 'pikke
prins 'priintso • prinses 'priintsa
proberen pro'sesse
proefwerk 'trora
proeven poe'miste
programma fini'kelle
proppen pischte
proteïne 'pitet
provincie 'fuulke
pruim poe'stinik
prutsen 'floeste
prijs • trofee tro'fe, tro'fehehandel per'dez
prijzen • loven u'jale'n prijs bepalen per'deze
psalm 'sela
puber do'leska
pudding 'dimmo
puin 'pinasch
punt • top pitsstip 'stifos • score tonn
pup fil
put poet
puzzel 'werre
pijl 'enau, liints
pijn 'dolor
pijp 'puurba, 'pyrba
pyjama 'fowele

Q

q qoe

R

ra - re - ri - ro - ru - rij

r resch
raad • advies nartvergadering po'radit
raam ja'loka
raar stran
raden 'gisse
radio 'eudar
rafel ren'goz • rafelen ren'goze
rail nom
raken 'tomme
raket 'ketest
rammelen kleke'brale
rand 'tala
rank • tak 'schebranslank 'samdo
rapen 'gruufe
rapport • verslag 'saigacijferlijst 'saralak
rasp raps • raspen 'rapse
rat 'tora
reageerbuis ke'misikrak
reageren 'rambe • reaktie 'rambest
recept koete'lotte
recht • gestrekt rett, 'isiwetgeving, bevoegdheid nax
rechtdoor 'eisi
rechter • aan de rechterkant 'oixnejurist 'naxar, oe'goejar
rechtlijnig 'retteliane • rechtlijnigheid 'retteliast
rechts oix • (politiek) 'oixne • rechtsaf e'oix •  rechtshandig 'oixmian
redden 'nazze
reden 'lochis
ree 'raihan, lo'preka
reeds soon
reep 'razaf
regel • rij ra • wet 'bastau
regelgeving 'bastauka
regelmaat 'stelloek
regen, regenen, het regent, het regende rein
regenplas plesk
reiken ran'jele
reis tress
rek • stellingkast 'torkrastelasticiteit rax
rekenen ona'nere
rekening houden 'euse i moentau'yespont
rekken 'raxe
relatie 'ligest
remmen 'rubbe
reserveren 'nazzedeze plaats is al gereserveerd lesnis lech soon fus i'bonax
rest 'rivorest, rivo'rest
resultaat 'polop
reu 'arfo
reuk larf
reünie 'posilevriest
reus 'scharmoe
ribbel brem
ribfluweel 'bremlurr
richten 'este, loxo'moke • richting est, 'loxomok
ridder 'riditsch
riem • gordel 'noalroeispaan 'ragolo
riet droes
rillen ri'mine
ring rons • ringvinger 'mota
rinkelen tin'tale • de bel, de telefoon rinkelt les 'torlo, les 'poehelin 'onte
rite sertsch
ritme 'stelloek
rits 'fescho, pram • ritsen fe'schole, 'prame
ritueel • (znw) sertsch • (bnw) 'sertschne
rivier nisch
roeien 'rage
roep 'vokam • roepen vo'kame
roer 'roerolo
roeren 'noerne
roest ro'bigo • roesten ro'bige
rogge se'zana
rok 'saia
roken 'niige
rol 'rola • rollen ro'lade
Rome I'poema
rommel 'boroe
rommelen • grabbelen wi'troezedreunen wi'broike
rond 'guroomheen fon
rondbrengen zero'trope
rondkijken zero'kike
rondleiding zero'mauzest
rood 'roetscha
roof 'rabon
rook niig
room 'maze
roos 'rosa
rooster koe'klokas, 'stelloek
roosteren ti'rose
rose, roze 'rojan
rots 'pattra
rotzooi 'boroe, roezj
roven ra'bone • rover 'rabo
roze 'rojan
rozijn 'silu
rug 'japla
ruiken • waarnemen 'larfegeuren 'melte
ruilen 'niime
ruim • wijd noelruimte noe'iola
ruimte noe'iola
ruïne ru'nine
ruisen 'roese
ruit ja'loka
ruk jerk
rund pol
rups rusp
Rus zjla'rotimovar • Rusland Zjla'rotimov • Russisch zjla'rotimovne
rust koes
ruw 'ruza
ruzie repp
rij ra
rijden 'quode, quo'dege
rijk 'risti
Rijn 'Riinaz
rijp moof
rijzen 'palse

S

sa - sch - se - sf - sh - si - sj - sk - sl - sm - sn - so - sp - st - su

s sam
samen 'ile • samengaan ile'valde • samenkomen ile'vrie • samenstellen ile'mise
sandaal 'sulto
sap tef
sauna 'sawoi
saus 'astas
schaal 'schalla
schaap blaek
schade 'sevon
schaduw 'varjo
schakel 'santi • schakelaar ti'schalolo • schakelen ti'schale
schamen, zich ~ (voor) 'honte ('rivo)
schat alge'sira
schateren ka'chaze • schaterlach ka'chaz
schatten sura'zale, avali'are
schaven 'rade
schedel bal'long
scheef pentsch
scheel pait • scheelzien 'paite
scheenbeen 'timisch
scheepsdek 'ferium
scheikunde ke'misi
schelden ser'tuwe
schelen 'schele
schema koe'klokas
schemer si'benik
schenken schre'gare
schep 'livesch • scheppen li'veschecreëren 'quafe
scheren o'litse
scherm • bescherming oest • beeldscherm 'saba, 'pekosaba
scherp 'takanaf
scheuren 'schire
schieten 'knallesnel bewegen 'taffe
schild 'krisoest • schildhouder gopa'nisio
schilderen • verven 'braffe • (kunst) 'ferfe • schilderij 'ferfest
schimmel schom • schimmelen 'schome
schip 'tomer
schitteren ki'tale
schoen 'kabbe
schok skoe • schokbreker 'schobre • schokken 'skoewe, 'tschoeze
schommel 'charna • schommelen 'charne
school vang
schoon tems • schoonmaken 'temse
schoon-… …de 'konjoeg
schoot 'sfakiaop schoot i 'sfakia
schop • trap ta'bede • spade 'froetolo • schoppen ta'bede
schotel • bordje 'tikisamgerecht 'metsum
Schot 'albar • Schotland 'Alba • Schots 'albane
schouder 'spolade schouders ophalen 'diffe les 'spolai
schram kress
schrander 'zeiki
schreeuwen 'kreite
schrik 'febre, 'febrest • schrikken 'febre
schroef 'viak • schroeven vi'ake
schrijven 'griffe
schudden 'tschoezenee schudden 'bakapse
schuifelen schif'folle
schuilen a'brie
schuim 'snowi
schuin pentsch
schuiven schi'vole
schuld 'atkums
schuren 'sjerre
schuur 'doebe
schijf glaid
schijn 'simil
schijnen • lijken si'mile • licht geven 'faine • schijnsel 'fainest
sein • teken sen • seinpaal 'senolo
seizoen • jaargetijde 'oorzim • (wandel enz.)seizoen 'soba
sekonde 'tiktak
seks tocht • seksualiteit 'tochtaka
sentimenteel tara'sola
september sich
sesam 'tatel
sexy tucht
sfeer 'atmo
show twi, twii
sigaret 'twokla
sinaasappel por'taka
sinds 'deche
situatie schell
sjouwen 'schalse
skelet 'kostaka
sla tem
slaaf 'schlova
slaan 'sabe
slachtoffer 'feor
slag sapt
slagen ge'vame
slagroom spoot
slak sarp
slang nag
slank 'samdo
slap 'temef
slapen 'joeche
slecht fall, keut
slechts 'noere
sleedoorn sa'nispo
slenteren 'kasle
slepen 'selbe
sleuf juuts
sleutel o'perlo
slikken 'leike
slim 'irim • slimmigheidje 'astuus
slingeren 'slipre
slok 'loik
sloop • kussenovertrek 'monogontmanteling moll, 'mollest
sloot saf
slopen 'molle
slordig 'sleido
slot • sluiting 'kloedolo • kasteel slott • einde 'tschies • op slot i kloe, fix'kloe
sluipen ri'lischte
sluiten 'kloede
slurf 'sosak
slurpen 'sarfe
sluw snoe
slijm 'tuwe • slijmen 'tuwe
slijten 'trauze, 'trouze
smaak 'smitug
smachten uku'sene
smaken smi'tuge
smal trang
smeer bro'mik
smeken ta'lage
smelten 'fande
smeren bro'mike
smokkel 'tiligam • smokkelen tili'game
snakken naar sel'dimehij snakte naar frisse lucht te sel'dimo faf er
snavel bex
sneeuw straai
snel rapp
snerpen 'seke
snoep 'makest, hatseki'dee, 'toezamli
snot tris
snuffelen miffi'liffe
snuit broenst
snuiven mif'file
snijden 'seke
soep zp, zzp
sok schtoed
sommige 'sammek
soms 'sotimo
sorry 'tinno
Spaans 'janepsene • Spanjaard 'janepsar • Spanje 'Janeps
spannen saba'kole • spannend zesp
spar 'tanjak, 'ipoh
spartelen spole'rate
spatten 'sterpe, 'petse
specerij 'makkis
speciaal sepsi'al
speeksel 'puton, kuuz
speer gais
spek dral
spel joj • spelen 'joje • (muziekapparaat) 'swite
speld osch
spellen 'ponkele
sperwer spi'orgo
spiegel 'ainia • spiegelen aini'ale
spier sipp
spinazie 'pinati
spion pi'pitar • spioneren pi'pite
spiritus 'firit
spleet 'dofen
splitsen 'speige • splitsing 'speigoes
spoedig 'dipar
spoelen 'solke
spons 'sigma
spoor • spoorweg 'joentras • achterblijfsel er'bivo • karrespoor 'vensti
sport • spel 'tifinis • trede 'draba
spot 'saral • spotten sa'rale
spotvogel 'gulbug
spraak loq
spreeuw spjal
sprei 'masen
spreiden 'schtrie
spreken 'loque
springen • op en neer 'salteopspringen 'stutte • ontploffen pes'wote • van veer 'spaze
spruitje 'sibrali
spugen pu'tone
spuit sproet
spul 'tenkaka
spuug 'puton
spuwen pu'tone
spijker stiif
spijt 'estem
staaf 'gostan
staal staki'meo
staan stehet staat prachtig kat edo'are 'akro
staart tos, koe
staat • land 'teranatoestand 'salder
stad 'baile
staf 'baktron
stage 'kated • stagiair 'katedar
stam soesch
stand stest
standaard 'soroes
stang tscherk
stap quek
stapel stek
stappen 'queke
staren sar'rige
station 'quinta
steeds jem
steek chiz
steel • stengel 'stigohandvat 'elo
steen sak
steiger 'gadam
steil stikk
steken 'chize
stelen 'hurse
stelling • rek 'torkraststandpunt 'stankem
stem moem
stemmen • afstemmen moe'mulekiezen 'stombe
stemming • humeur 'zigo • (muz.) moe'mulest
stengel 'stigo
ster prikk
sterk stalmstevig 'fukiskrachtig 'kschastene
sterkedrank bran
stern swo'jasta
sterven 'moere
steunen • dragen star'chenekreunen 'gloume
stevig 'fukis
stiekum 'gajne, i gaj
stier 'polo
stikken sum'moke
stil sil • stilhouden, stoppen po'zorre
stinken sproene
stip 'stifos
stoel skem
stoep 'stokis
stof • textiel lurr, tsipvuil vlop • materie se'luutsch
stok nots
stom • dom stull sprakeloos 'mioet
stommelen wi'troeze
stommerik 'stultar
stoppen • eindigen, beëindigen tschi'ese • stilhouden; remmen po'zorre • dichtstoppen 'brewe • ergens iets in stoppen ei'chize ats ei ats
storen tsine
storm stroes
stoten 'toeskeiemand aanstoten 'porre atar
stotteren ka'karde
stout 'swanton
straal briin
straat schak
straf stweg
strak 'strogi
strand traa
streek • gebied lan'douwefrats, poets 'sudian
streep 'repo
streng snark
strepen re'poise
strik 'solmo
stripverhaal al'laumtonkar
stro kou
stromen 'woite
strooien 'lanse
strook 'razaf
stroom • loop woitelektriciteit tschiin • onder stroom staan fuse i tschiin • stroomopwaarts oest'woitne
stroop striip
struik 'koto, sag
struikelen 'stromple
struktuur 'stelloek, urts
studeren tun'dole • studie 'tundol
stuiver blous
stuk • deel parrkapot moll
sturen • geleiden 'roerezenden 'zene
stijf 'igri
suiker sach, 'sachar
sukses 'gevam
surfen 'broegvele • surfplank 'velbroeg

T

ta - te - th - ti - tj - to - tr - ts - tu - tw - tij - ty

t tau
taak funx
taal loq
taart 'totor
tabel 'koeklokas, 'stelloek
tachtig 'tiduk
tafel 'basa • aan tafel i basa
tafereel 'siram
tak 'tschobranrank 'schebran
talloos 'pinkeleppe
tamelijk savo'perto, 'tempin
tand dix
tang tschi'pinolo
tante 'daja
tapijt kama'rini
tas 'stanta
tasten el'sente
taxus 'torsoek
te (voorz.) ial te wiil
techniek 'sakrog
teder 'milki
teef 'arfa
teen 'toele
teer • pek ke'perteteder 'milki • breekbaar 'spazoemoe
tegel 'tadel, a'nento
tegemoet saka'nuus
tegen oestpraten tegen 'loque e • tegendeel 'oestparr • tegenhouden oestte'nere • tegenover oest'rivo • tegenwoordig fon'zimnis
teken • sein senletterteken gramm
tekenen al'laume • tekening al'laumest
tekst ka'want
tel 'pinkel • tellen 'pinkele • telwoord 'pinkelwant
telefoon 'poehelin
telen 'proje
teleurstellen 'luure
telkens 'strades
tent sams
terechtkomen tschies'vrie
teren ke'perte
terras 'sannet
terrein 'oblast
terug soe • teruggaan 'soepe, soe'valde
terwijl i'zimke
tevens ak
tevoren i bo
tevreden i misch
textiel lurr, tsip
thee stai
thermosfles ko'dokum
thuis i hemeen thuis los hem
tien son
tig tig
tik hipp • tikken 'hippe
tillen 'leze
timmeren 'terbe
tintelen 'tikle
tip • aanwijzing 'ipak • uiteinde pasch
tja tscha
tjalk 'tschallek
tjiftjaf tschef
toch tok
toe maar! 'kada!
toebehoren aan e'hozje
toegang 'evalstverboden toegang batsal'ei
toegeven vo'rine
toejuichen e'jaache
toekomst 'onest, onst
toelaten ai'spare
toen • dan (bijw.) 'zim'nasals (voegw.) sla
toeren quo'dege
toeschouwen e'loere, koe'loere
toestand 'salder
toetje suus
toeval do'zarra • toevallig do'zarrane, i do'zarra
Tokio • van hier tot ~ de nis e Jani'pongo
tomaat 'liko
ton • vat lo'roebe • 1000kg 'duobin 'puunjoni • € 100.000 'blixem 'bini 'mammoni
toneel 'siram
tonen 'sate
tong 'lala
top pits
tor torr
tot iinttot ziens al'loheur
touw tall
tovenaar le'sumar
tover, toverij 'lesum • toveren le'sume
tractor 'draxolo
trap • opgang 'drabina • schop ta'bede
trappen ta'bede • traptrede 'draba
trede 'draba
trein joen
trekken 'draxe • trekker 'draxolo
trema 'stifosi
trillen 'brive
trofee tro'fehe
trom, trommel • blik dal, koet • drum trukk
troost 'talam • troosten ta'lame
trots (bnw) fir • (znw) 'firest
trottoir sto'kise
trouw • (znw) 'stadon • (bnw) 'stadonne
trouwen kon'joege
trui trikk
tsja tscha
Tsjech che'jestiar • Tsjechië Che'jesti • Tsjechisch che'jestine
tuffen 'tanke
tuin bach
tuinboon 'polsteblof
tunnel 'soeram
Turk u'zuuzar • Turks u'zuuzne • Turkije U'zuuz
tussen 'neisches • tussendoortje hatseki'dee • tussenwerpsel 'neischesmisest
twee 'duo, dwo • tweeling 'duomida • tweetal 'duost
twintig 'reduk
twijfel 'sjoupam • twijfelen sjou'pame
tijd zimop tijd joe'xim
tijdens 'zimes
typen 'tippe

U

u • (letter) 'ua • (pers.vnw.) lin; lis
ui oel, 'oele
uier 'oetar
uil 'uba
uit 'uute
uitbreiden maan'use • uitgebreid la'riko, maan'usu
uitdoen de'me, uute'me
uitgangspunt 'aiinest
uithouden, het ~ niti'sauke
uitkomen, ergens ~ tschies'vrie ie
uitkomst • resultaat 'polopuitweg 'uutehest
uitleg po'sudit • uitleggen posu'dite
uitloggen uute'lamze
uitnodigen 'node
uitrekenen tschiesona'nere
uitrusten toe'koesevoorzien van uitrusting rabetisucha'kahe
uitrusting ra'betisuchaka
uitspraak 'uuteloq
uitvinden 'vorde • uitvinder 'vordar • uitvinding 'vordest
uitweg 'uutehest
umlaut • (puntjes) 'stifosi • (fonetiek) 'wexel
uur tiim

V

va - ve - vi - vl - vo - vr - vu - vij

v vee
v.l.n.r. d.s.e.o. (de skio e oix)
vaag 'zebbe
vaak duk, po'lakis
vaal jak
vaatdoek 'quengel
vacht rim
vader 'vagge
vagina pitsch
val 'femol • vallen fe'mole
vals bemt
van de • van alles aitsch toest
vanaf 'deche
vandaag 'jes'nis, 'yes'nis
vangen 'kepte
varen 'naze
variant 'vasajmoto
vast • hecht fix • alvast 'schofi • zeker, ongetwijfeld suur, no'sjoupamne • dicht opeen discht
vastbinden, vastmaken 'fixe • vasteland 'fixter
vat lo'roebe
Vaticaan Ka'narikoi
vechten 'krise
veeg 'fegon
veel maan
veen 'pero
veer • veder 'flirevering 'veres, 'veresolo
veertig 'faduk
vegen 'fegone
veilig va'malos
veld pank
venkel 'migipar
veranderen ri'vottere
verband • windsel tosch •  betrekking 'ligest
verbannen trausbanu'ode
verbazen (overg. & wederk.) ma'gire • verbazing ma'gir, ma'girest
verbergen 'wisse
verbieden batsa'loke
verbinden • relateren, hechten 'ligeomzwachtelen 'tosche
verblinden 'damrache
verboden toegang batsal'ei
verbouwen • telen 'projeombouwen riv'urtse
verbranden traus'bage
verdedigen els'tere
verdelen 'parre, rivo'parre
verdenken de'veske
verdienen tasch'bale • verdienen aan tasch'bale schir
verdieping • laag, etage mek uitdieping 'destusest
verdrinken blub'blubbe
verdomme 'pokus • 't verdommen 'poke
verdriet derm
verdwalen fallfun'dine
verdwijnen 'zjoure
veren ve'rese
verenigen mo'nole • vereniging mo'nolest
verf braff
vergaan 'ezne
vergaderen pora'dite • vergadering po'radit
vergeefs me'sepe
vergelijken 'rome
vergeten 'gese, 'oeble
vergissen zich ver'gonse
verhaal 'tonkar • een verhaal vertellen 'loque los 'tonkar
verheffen 'leze
verheugen • zich ~ op pa'tare (ik verheug me er op ma pa'tare kat) • zich ~ in fuse freu tam/gin • dit verheugt mij 'katnis 'rache mas freu
verhouding • evenredigheid, vergelijking 'baramrelatie 'ligest
verhuizen fru'wise
verhuren lo'kare • verhuur 'lokar • verhuurder lo'karar
verjaardag 'oorjoel
verkeer • circulatie, omgang kome'ataautoverkeer 'blikkaka
verkeerd 'guve
verkennen kjo'lade
verknoeien boe'foesche
verkopen 'veile
verkoudheid epi'fora • verkouden zijn 'euse epi'fora
verlangen ri'lide • verlangen naar ri'lide (ik verlang naar hem ma ri'lide tes) • het verlangen naar les ri'lid e
verlaten achterlaten ai'spare, moentai'spareonherbergzaam 'sabri
verleden ost
verlegen lo'bome
verleiden 'hunte
verliefd zijn op 'euse louf e
verlies liz • verliezen 'lize
verlossen za'ruke
verloven 'schampe
vermaak 'magal • vermaken (iemand) ma'gale • (zich) bal'nege
vermeerderen maan'use
vermoeden 'moede
vermommen 'mome
vermoorden 'lonze
vernietigen bjo'zeme
verontschuldigen tin'nohe, igir'tschane • verontschuldiging tin'nohest, i'girtschan
veroorzaken a'zuke
veroveren tam'mete
verpakken pa'koenge • verpakking 'pakoeng, pa'koengest
verplaatsen rivo'leche
verraden 'fraje
verrassen 'frasse, ti'depre
verrek! 'matta 'gelti!
verrekijker 'forkikolo
vers • nieuw serfhet vers les 'vaglest; les poem
verscheidene 'maanusne
verschil 'vasaj
verschrikkelijk ta'rare
verschijnen zaroe'zipe
versieren 'sorne
verslag 'saiga
verstaan 'prenke
verstand prent
vertalen rivo'loque
vertellen ton'kareeen verhaal vertellen 'loque los 'tonkar
vertragen masa'kane • vertraging ma'sakan
vervalsen bem'tache • vervalsing bem'tachest
vervelen, zich ~ gi'oene nit • iemand ~ gi'oene atar • vervelend gi'oeni
verven 'braffe
vervolgen • jagen op 'weke, ner'weke • voortzetten forus'rache, forus'me
vervuilen didros'use
verwaarlozen garmu'ane
verwachten 'jexe
verwachting, in ~ 'zwardon
verwarren wa'lune • verwarring wa'luna
verwennen wig'jone
verwonderen, zich ~ wi'are • iemand verwonderen tur'gahe atar
verzamelen 'zjemle
verzetten • verplaatsen rivo'mise • zich verzetten ban'dasse
verzinnen 'fikte
verzwaren lor'douse
vest wosk
vet sark
vezel bo'lokno
vier kwar'tet
vierkant 'kwartala; 'kwartalane
vies 'didros
villa o'guli
vilt polst
vinden • aantreffen 'vorte • van mening zijn; ervaren als 'lappe, u'lappe
vinger doef
vink 'tscheli
viooltje vi'ola
vis 'kala
vla blee
vlaag 'plakoe
vlaamse gaai vlaai
vlag la'barum
vlak pa'tito • vlak, vlakte pa'titost • vlakbij 'dada
vlam bren
vlas 'vatal
vlecht tri'lena
vlees 'uda
vlek me'kala
vleugel 'patram
vlieg kerps
vliegen 'flerse • vliegtuig flep, 'flerspiper
vlier 'eeblum
vloed plo'teos
vloeistof 'woiluutsch
vloeken 'poeke
vloer 'bumun • vloerkleed kama'rini
vlok 'neblon
vluchten boe'moexe
vlug rapp
vlijt flits
vocht 'noiti
voeden 'patwe • voeding 'patwest • voedsel 'edest
voet 'ajak • voetbal 'ajplot • voetballen aj'plote
vogel flars
vol sei
volgeling 'nerpar • volgen 'nerpe
volgens 'kata
volk 'velat
volkoren bo'loknosei
volledig vurst
volmaakt 'veules
vonk sperk
voor • (plaats) vor • (tijd) bo • (ten behoeve van/ten gunste van) e • (pro) ee: ik ben vóór dit voorstel ma fus ee 'lesnis 'vormisik stem vóór ma fus ee, ma 'stombe ee
vooral bo'toe, bo'tote
voorbaat, bij ~ i'vorbad
voorbeeld 'bovams
voorbereiden (op) bo'kune (e) • voorbereid zijn 'fuse bo'kun
voorbode bo'lamzio
voorbij ri'volo
voordoen • voorbeeld geven 'satme • zich voordoen, gebeuren za'koje • zich voordoen als me sla'ior
voorhoofd 'hatja
'voorkomen • zich voordoen za'koje, fuse, fu'fuse • uiterlijk edo'arest • je komt me bekend voor lin edo'are 'konu e mas
voor'komen fezen'sake
voorlichten 'kontape
voorlopig 'fellon
voorraad ri'tove
voorrecht 'bonax
voorstel 'vormis
voorstellen • voorstel doen vor'mise
voorstellen, zich ~ • zich introduceren vor'mise nit • zich indenken ei'rufe nit, ei'vamse nit
voorstelling • beeld 'eivamspresentatie, optreden zjoer'deng, 'ipoich
voortaan de'sormes
voortdurend jem
voortzetten forus'rache, forus'me
vooruit e vor • vooruit maar! bem zisch!
voorvoegsel 'vortepsch, 'vorstepschest
voorwaarde drept
voorzetsel 'vormisest
voorzichtig 'vompa
vorig 'bone, ri'volo
vork fark
vorm 'moto • vormen mo'tole
vorst • kou 'vonot • koning gorm
vos 'lape
vouw 'plegar • vouwen ple'gare
vraag 'mande • vraagwoord 'mandewant
vracht schark
vragen 'mande • vragend voornaamwoord 'mandewant
vrede misch
vreemd stran
vreselijk ta'rare
vreugde freuk
vriend mik, 'miko
vriendelijk 'mikne
vriendin mik, 'mika
vriezen vo'note
vroeg oerf
vrolijk 'lero
vrouw mir
vrucht karp
vrij • ongebonden elt • tamelijk savo'perto, 'tempin
vrijdag 'iltjes, 'iltyes
vrijen 'kose
vrijgezel 'lofra
vuil • vies 'didros • het vuil les 'didros
vuilnis 'broeskar
vuist tak
vullen 'seie
vuur fier
vijand 'foekat
vijf 'pinda
vijftig 'solduk
vijl 'finilo • vijlen fini'lohe

W

wa - wc - we - wi - wo - wr - wu - wij

w wau
waaien va'jate
waar 1. (bnw) 'verne
waar 2. (vraagw.) 'marra • (voegw.) i di
waar 3. (znw) spullen 'tenkaka
waard 'vaxjone • waarde 'vaxjo
waarheid 'vernest
waarom 'marmo • (voegw.) gin di
waarschuwen jente'koeie
waarschijnlijk verne'mauge
waas hei
wacht jande ~ houden te'nere jan
wachten 'fosse
wachter 'janar
wachtwoord ka'jehe
waden 'wale
wafel 'wifel
wagen • kar vendurven 'hasne • hij waagde zich aan boord te hasno nit eitomer
waggelen waki'lare
wagon e'anos
waken 'jane
wakker 'jano • wakker worden ja'nite
wal 'worin
wand was
wandelen 'wisbre, 'keujre
wang 'jemek
wankelen poteo'tane
wanneer 'manre • (voegw.) sla
want • omdat 'kasehandschoen 'kæsine, 'elkabbe • touwwerk 'tallaka, 'skendetallaka
wapen • blazoen 'windet • tuig 'krisolo
war, in de ~ iwa'luna
warm jerm
was, wasgoed val • wassen 'vale • wasverzachter 'hoto
wat 'matta • wat voor…, wat voor soort 'mila • wat ook maar 'matta aitsch • wat geld but 'tumaka • ik zing maar wat ma 'mele jo • (voegw.) di, kat di
water 'pava • (als geografisch element) aa
watersnip pinsk • waterval 'tobel
wc 'wessi
web 'wanga • website 'wangana
wedden wen'gaje
week • zacht laude week les 'hafta • weekend 'zazo
weemoed 'brali
weer • het weer les 'amzeropnieuw 'posso • terug soe • heen en weer trauset'soe, traus et soe • weerkaatsen soe'geste • weerzinwekkend oestdio'rachian
weg • de weg les trasverdwenen; op traus • in de weg staan 'gebbe
wegen • gewicht hebben 'wogemeten wo'gene
wegens gin
weggaan 'trauspe
weide 'wede
weigeren 'wonke
weinig 'erdi
weken 'veikre
wel • toch, juist ro • (toegevend) doe: ìk ga wel ma ma doe pe • best wel savo'perto • wel honderd schull blixem, bem blixem
welk 'melka
welnee bat baj
welnu rosch
welp fil
wenk na'vink • wenken na'vinke
wenkbrauw 'dwina
wennen 'jarre
wens tacht
wereld 'janas
werk • arbeid 'robal • hennepvezel 'kambisbolokno
werken ro'bale • hard werken 'oerre • funktioneren, 't doen 'doene • helpen, effekt hebben hap'paxe
werktuig 'olo
werkwoord za'kojwant
west 'sewen • westelijk 'sewenne • het westen les 'sewen
wet 'bastauka
weten 'suse • weet je wat,… i'tau,…
wetenschap zako'nosik
wezel 'iktis
wezen 'fusest
wie 'mia • (betr. vnw) di
wiebelen wina'pite
wiegen 'wiske
wiek 'patram
wiel ka'liding, 'rede
wiens, wier 'mian • (betr.) de di
wierook 'miran
wikkel 'fonkait, 'fonest, fonst
wild jors
wilg wo'lisa
willen 'vole
wind woesch
winde ka'liste
winkel 'komprana, 'veilana, kom'veilana
winnen 'jorre
winter 'worse • wintertaling seledi'vær
wip 'napit • wippen na'pite
wiskunde al'djabr
wisselen won'tose
wit bles
witlof 'blesfol
woensdag 'songjes, 'songyes
woest onherbergzaam 'sabrikwaad 'rotscho 'rotscho
woestijn 'zambak
wol 'lana
wolf bor
wolk 'boeloet
wond most
wonder 'uunder, 'ynder • wonderlijk 'turga
wonen 'hemme
woord want
worden 'ite
worm pir
worst 'kelbis
worstelen pa'lie • worsteling 'palist, pa'list
wortel peen 'daukis • (plantk.) 'kidar • wortelen ki'dare
woud walt
wraak 'kleros • wraak nemen [op iemand voor iets] 'klerose [e atar gin ats]
wrak ru'nine
wreed 'waikroe
wreef 'disna
wreken, zich ~ op kle'rose e
wrikken wor'kole
wringen je'lomke
wrijven 'blobe, 'fratte
wulp spoi
wurmen 'pire
wij mai
wijd la'riko
wijden 'zogre
wijn 'oinos
wijs • welberaden sa'kelimelodie 'wapa
wijsvinger 'kita, 'jouzedoef
wijze • manier 'bauda • op één of andere wijze a'toea • wijs mens 'sakeliar
wijzen 'jouze

X

x xi
X (anoniem persoon) 'Pingpong

IJ

ij 'ennelne yps
ijs glet
IJsland 'Tule • IJslander 'tulear • IJslands 'tulene
IJssel 'Iissala • IJsselmeer 'Iissalascheu
ijver flits
ijzer ferr

Y

y yps
yoghurt schloech

Z

za - ze - zi - zo - zu - zw - zij

z zet
zaad zaf
zaag gis
zaak • ding tenkgeval 'zachebedrijf 'robalana • winkel 'komprana, 'veilana
zaal a'lono
zacht • zwak lauweek lauteder 'milki
zadel djep
zagen 'gise
zak lug • zakdoek 'trisdrum, 'lugdrum
zakken 'knose
zalf waln
zand 'zella
zanglijster re'djina
zat, 't ~ zijn 'tchepeik ben zijn gezeur zat ma 'tchepe de ten 'widest
zaterdag 'sturnejes, 'sturneyes
zee scha, schas • zee-egel 'schasejang
zeef 'bade
zeep 'ues
zeer, heel veer
zegen 'barka • zegenen bar'kane
zeggen 'quesse
zeil vel • zeilen 'vele
zeker suur • een zekere… 'quidam…
zelden 'zaras • zeldzaam 'zara
zelf flas • dezelfde, hetzelfde les 'flasne
zelfs schull
zelfstandig naamwoord 'onoma
zenden 'zene
zenuwachtig 'biwai
zes laa • zestig 'laaduk
zetten 'misekoffie, thee zetten 'rache 'koefas, stai
zeuren 'wide
zeven • (telw.) si • (ww.) 'bade • zeventig 'siduk
zich nit
zichtbaar 'voroemoe
ziehier dra'nis
ziek 'hasta
zielig 'zambi
zien 'vore • ziehier dra'nis • zie je wel dre'lorum • tot ziens al'loheur
zilver 'zelar, 'zobar
zin • (taal) dom • lust 'dio • zin hebben in 'euse 'dio i • zin hebben om 'euse 'dio e • doel, betekenis denn
zingen 'gale, 'mele, 'vagle
zinken 'lique, 'knose
zinsbouw 'domurts
zitten 'dosse
zo tat • zo hé! kriiz! • zo'n tat los, 'tale
zoals 'tatsla
zodat tat'ke
zodra tra'ziti
zoeken 'zake
zoemen 'moezle
zoet mak
zoëven 'senes
zogen 'brofe
zojuist 'senes
zolder ote'metus
zoldering 'zatto
zomaar en'dores
zomer 'dilan
zoen song
zon 'soena
zondag 'soenajes, 'soenayes
zonde hamar'tema
zonder 'endor • zondermeer en'dores
zondigen hamarte'male
zonet 'senes
zoogdier 'brofron
zool 'sonkla
zoom • rand 'zinronuitvergroting 'moezle
zoon pro
zorg • aandacht 'grozekommer 'soesi
zorgelijk 'soesine • zorgen 'groze • zorgzaam 'grozene, 'grozesei
zout toez'toezne
zucht huch, souv
zuid, zuiden doez • zuidelijk 'doezne • Zuiderzee 'Iissalaschas
zuigen 'brefe, 'doeke
zuil 'piter
zuinig 'melje
zuivel 'bainnestaka
zulk tat los, 'tale
zullen 'one
zus kar'desa • (broer/zus m/v) nast
zuur doer, zent
zwaaien • slingeren, zwiepen 'djewe • wuiven 'djowe
zwaar 'lordo
zwak • krachteloos djech • zacht lau
zwanger 'zwardon
zwart 'kafe
Zweden 'Broa • Zweed 'broar • Zweeds 'broane
zweep ha'bena
zwellen 'zibe
zwembroek ko'lumbri • zwemmen ko'lumpe
zwerven 'swibe
zweten 'djaase
Zwitser 'cear • Zwitserland 'Cea • Zwitsers 'ceane
zwoegen 'oerre
zwijgen 'tuse
zij ta; ti
zijde • kant 'talatextiel zu'jenke
zijkant 'talala, 'tatala
zijn • (ww) 'fuse • van hem taen, ten